Skip to main content
فهرست مقالات

فرایندهای حل مسأله در آموزش ریاضیات

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 37 تا 60)

کلیدواژه ها :

حل مسأله ،آموزش ریاضیات ،الگوی‌های حل مسأله‌

کلید واژه های ماشینی : حل مسأله، حل مسائل کلامی ریاضی، حل مسأله در آموزش ریاضیات، تدریس، فرایندهای حل مسأله در آموزش، تدریس حل مسألهء ریاضی الگویی، حل مسائل کلامی ریاضی دانش‌آموزانی، آزمون، تدریس حل مسأله، دانش

در چند دههء گذشته ما شاهد حرکت بی‌سابقهء پژوهش در زمینهء حل مسأله‌ بوده‌ایم و امروزه علاوه بر ارائهء یک نظریهء جامع دربارهء حل مسأله،بر فرایندهایی که در انجام حل مسأله به کار گرفته می‌شوند نیز تأکید می‌ورزند. حل مسأله اساس یادگیری ریاضیات است و تدریس مهارتهای حل مسأله در آموزش ریاضیات از جایگاه خاصی برخوردار است. افراد مختلف برای تدریس حل مسأله الگوهای گوناگونی را ارائه داده‌اند. در تدریس حل مسألهء ریاضی الگویی که هم خصوصیات توصیفی و هم‌ خصوصیات تجویزی داشته باشد مناسب‌تر است. الگوی طرحوارهء مفاهیمی که ادوارد آپ ریچارد و همکارانش(3891) ارائه دادند دارای ویژگیهای توصیفی و تجویزی است که در این پژوهش‌ به منظور دستیابی به اهداف به کار برده شده است. جامعهء آماری این پژوهش دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی شهر مرودشت‌ است که 08 نفر از آنان به روش تصادفی به عنوان نمونه برگزیده شدند. روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه‌ بود.به منظور مطالعهء فرایندهای شناختی آزمودنی‌ها مقایسهء این فرایند ضرورت داشت که در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کمی و کیفی استفاده‌ شد،به روش کمی از آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی و آزمون‌ t و کواریانس...و در تحلیل‌های کیفی از روش تفاهمی(تفکر با صدای‌ بلند)استفاده شد.

خلاصه ماشینی:

"آموزشی یا الگوهای تدریس ارائه شده است،اما برای تدریس حل مسأله در ریاضیات،تعداد اندکی الگو طراحی و تکمیل گردیده است و به همین منظور هنوز نیاز به پژوهش‌ 4-ترجمه کردن:این بعد شامل انتقال طرح عملی به زبان یا علایم ریاضی قابل استفاده‌ 6-اثبات کردن:در این بعد راه‌حل حساب شده و حل مسأله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تحلیل این پروتکل‌ها به معین کردن فرایندهای ذهنی و راهبردهای حل مسأله که‌ 3-ارتباط معناداری بین موفقیت در حل مسائل کلامی ریاضی و توانایی استدلال وجود دارد. فرضیهء 2-بین عملکرد پسران و دختران در حل مسائل کلامی ریاضی تفاوت وجود دارد. فرضیهء 1 نشان داد که تدریس الگوی طرح مفهومی برای پسران و دختران مفید فرضیهء 3-ارتباط معناداری بین موفقیت در حل مسائل کلامی ریاضی و دانش زبان‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 7 نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین آزمون استعداد کلامی و دانش‌آموزان در حین انجام حل مسأله به کار می‌بردند مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌داد و در این پژوهش بین فرایند و راهبرد برای درک و تحلیل پروتکل‌ها تفاوت گذاشته‌ الف-آیا راه‌حل شما درست است(این مرحله نیاز دارد که به مسأله مراجعه نماید) 2-تفاوت معنادار بین موفقیت پسران و دختران در حل مسائل کلامی ریاضی وجود ندارد. مدل طرح مفهومی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته بر پایهء استعداد نشان داد که طرح مفهومی برای حل مسائل کلامی ریاضی مؤثرتر از روش سنتی است و مدل طرح مفهومی ادعا داشت که دو نوع دانش،ریاضیات و زبان‌ برای حل مسائل به صورت پیش نیاز لازم است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.