Skip to main content
فهرست مقالات

پارادایم بهبود مدیریت شهری (با تکیه بر شهر مشهد)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (11 صفحه - از 62 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : پارادایم بهبود مدیریت شهری ، شهری ، شهرداری ، مدیریت شهری ، شهروندان ، شورای اسلامی شهر ، سازمان ، ساخت ، سازمان شهرداری ، وظایف

پارادایم بهبود مدیریت شهری (با تکیه بر شهر مشهد) رهنما محمدرحیم* * دانشگاه فردوسی مشهد هدف مقاله عبارت است از تجزیه و تحلیل وظیفه، نقش و چالش های سازمان شهرداری، عمده ترین نهاد اجرایی مدیریت شهری پس از تشکیل شوراهای اسلامی در پاسخگویی به شهروندان و ارایه محورهای جدید برای بازساخت شهرداری در شرایط جدید حاکمیت مردم در قالب نظام جدید مدیریت شهری و تعامل چهار عامل: شهروندان (افراد و نهادهای غیر دولتی)، شورای اسلامی شهر، شهرداری و حکومت اعم از قوه مقننه، اجراییه، قضاییه و، زیر مجموعه های مربوط. روش مطالعه نیز مقایسه نظری الگوی جدید مدیریت شهری در شرایط متحول محیطی و ناپایدار، با ساختار سنتی و غیرپویای شهرداری است که در نهایت منجربه طرح مدل دوگانه ساختار بوروکراتیک برای فعالیت های دایمی و روزمره، و ساختار ماتریسی پروژه ای موقت برای فعالیت های میان مدت، موقت، و ناپایدار شده است.

خلاصه ماشینی:

"پارادایم بهبود مدیریت شهری‌ (با تیکه بر شهر مشهد)دکتر محمد رحیم رهنما دانشگاه فردوسی مشهد شمارهء مقاله:510 (به تصویر صفحه مراجعه شود) خلاصه هدف مقاله عبارت است از تجزیه و تحلیل وظیفه،نقش و چالش‌های سازمان شهرداری، عمده‌ترین نهاد اجرایی مدیریت شهری پس از تشکیل شوراهای اسلامی در پاسخگویی به‌ شهروندان و ارایهء محورهای جدید برای بازساخت شهرداری در شرایط جدید حاکمیت مردم‌ در قالب نظام جدید مدیریت شهری و تعامل چهار عامل:شهروندان(افراد و نهادهای‌ غیردولتی)،شورای اسلامی شهر،شهرداری و حکومت اعم‌از قوه مقننه،اجراییه،قضاییه و، زیر مجموعه‌های مربوط. صورت دیگر پارادایم بهبود مدیریت شهری‌ مربوط است به تحلیل نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از اعمال قوانین و مقررات شهری و سازوکار مدیریت سازمان عریض و طویل و گستردهء شهرداری در قلمرو شهر و ارایهء راه‌حل‌های‌ مناسب برای کاهش نارضایتی شهروندان در برابر شهرداری از طریق تحول بنیادی در اندیشهء کارگزاران شهرداری و سازوکار ساختاری و سازمانی شهرداری. باتوجه به تحول بنیادی در ساختار مدیریت شهری پس‌ از تشکیل شورای اسلامی شهر و لزوم مشارکت مردم در ادارهء امور شهر،رابطهء دایره‌ای‌ علی‌رغم سرعت نسبتا پایین برقراری ارتباط،به دلیل قابلیت اعطاف بالا و تقویت روحیهء کارکنان،مناسب‌ترین شکل رابطه در سازمان شهرداری است. همچنین‌ شورای اسلامی شهر نیز با همکاری سایر نهادهای دست‌اندکار توسعهء شهری درسطح‌ محلی،در راستای یکپارچگی مدیریت شهری،ساده‌سازی و کوتاه کردن مراحل پاسخگویی به‌ شهروندان از طریق مبنا قرار دادن معیارهای جامع برای کلیهء سازمان‌ها و لزوم پای‌بندی‌ سازمان‌ها به رعایت آن معیارها و روزآمد کردن ساختار عمده‌ترین سازمان مدیریت شهری، یعنی شهرداری گام بردارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.