Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر اقلیم و آلودگی هوای تهران بر بیماری سکته قلبی (دوره 5 ساله 1994 - 1990)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (15 صفحه - از 126 تا 140)

کلید واژه های ماشینی : آلودگی هوا، اقلیم و آلودگی هوای تهران، اقلیم، آلودگی هوای تهران بر بیماری، تعداد مراجعه‌کنندگان بیماری سکتهء قلبی، بیماری، پزشکی، تأثیر اقلیم و آلودگی، بیماری سکتهء قلبی، تعداد مراجعه‌کنندگان بیماری سکته قلبی

تاثیر اقلیم و آلودگی هوای تهران بر بیماری سکته قلبی (دوره 5 ساله 1994-1990) بیگدلی آتوسا* * دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت آب و هواشناسی کاربردی، داشته های اقلیمی را، در اجرای هدف های علمی، اقتصادی، و صنعتی به ویژه در سال های اخیر بسیار به کار می گیرد. همچنین تاثیرهای اقلیمی محیط در زمینه پزشکی نیز بسیار اهمیت دارد. اما جنبه های جغرافیایی بررسی های اقلیم، کاربرد متداول تری یافته و توسعه اقلیم شناسی کاربردی زمینه ای اساسا جغرافیایی دارد. در بررسی انجام شده رابطه عامل های اقلیم و آلودگی هوا و تعداد مراجعه کنندگان بیماری سکته قلبی در تهران در دوره آماری 94-1990با روش های آماری توصیفی، همچنین استفاده از ضریب همبستگی بین متغیرها سنجیده شده، و فرضیه ها با استفاده از آزمون t استیودنت آزمایش شده و نتایج زیر حاصل گردیده است. هر جا با افزایش تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان ها رو به رو هستیم میزان برخی از عامل های آلودگی هوا به ویژه منواکسیدکربن (CO)، دی اسیدنیتروژن (NO2) و دی اکسیدگوگرد (SO2) به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داشته است. همچنین تعداد مراجعه کنندگان در فصل زمستان به دلیل فراوانی و تنوع اینورژن، طولانی بودن شب ها و افزایش میزان آلودگی هوا بیشتر است. بروز بیماری سکته قلبی به عامل های گوناگون بستگی دارد، از جمله آن ها آلودگی هوا است و پژوهش حاضر موید آن است.

خلاصه ماشینی:

"آتوسا بیگدلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رشت شمارهء مقاله:522تأثیر اقلیم و آلودگی هوای تهران بر بیماری سکتهء قلبی‌ (دورهء 5 سالهء 1994-1990) (به تصویر صفحه مراجعه شود) خلاصه آب و هواشناسی کاربردی،داشته‌های اقلیمی را،در اجرای هدف‌های علمی،اقتصادی،و صنعتی به‌ویژه در سال‌های اخیر بسیار به‌کار می‌گیرد. در بررسی انجام شده رابطهء عامل‌های اقلیم و آلودگی هوا و تعداد مراجعه‌کنندگان بیماری‌ سکتهء قلبی در تهران در دورهء آماری 94-1990 با روش‌های آماری توصیفی،همچنین استفاده‌ از ضریب همبستگی بین متغیرها سنجیده شده،و فرضیه‌ها با استفاده از آزمون t استیودنت‌ آزمایش شده و نتایج زیر حاصل گردیده است. چون هدف پیدا کردن‌ رابطهء عناصر آب‌وهوایی و آلودگی هوا بر بیماری سکتهء قلبی با توجه به آمارهای موجود،بوده‌ است،روش دوم(میدانی)بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات‌ آلودگی هوا در همان سال‌ها از سازمان حفاظت محیطزیست تهیه گردیده و اطلاعات مورد نیاز تعداد مراجعه‌کنندگان بیماری سکتهء قلبی به بیمارستان‌های نمونهء(شمال،جنوب، غرب،شرق و مرکز)تهران از کارت‌های کدگذاری شدهء بایگانی بیمارستان‌ها گردآوری شده‌ است. جدول 3 بارندگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4 درجهء حرارت (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5 رطوبت‌نسبی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6 تعداد مراجعه‌کنندگان بیماری سکتهء قلبی (به تصویر صفحه مراجعه شود) پیشنهادها به‌طور کلی پتانسیل آلودگی شامل سه مرحلهء زیر است: -منابع آلودگی،که عبارتست از آزادشدن مواد به درون جو از طریق منابع آلوده‌کننده؛ -انتقال و پراکندگی که توسط جو به وسیلهء فرآیند پخش و نشر انجام می‌گیرد؛ -دریافت مواد،به صورت کاهش تراکم در نقطه‌ای دور از منبع."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.