Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد روش های برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) در کاهش آسیب پذیری به خطرات زلزله (با GIS)؛ مطالعه موردی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 63 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : زلزله ، آسیب‌پذیری ، کاهش آسیب‌پذیری به خطرات زلزله ، خطرات زلزله ، شهری ، کاهش آسیب‌پذیری خطرات زلزله ، کاربری زمین ، تراکم ، کاهش آسیب‌پذیری ، کاهش آسیب‌پذیری محدوده

کاربرد روش های برنامه ریزی شهری (کاربری زمین) در کاهش آسیب پذیری خطرات زلزله (با GIS)؛ مطالعه موردی: منطقه 17 تهران عسگری علی,پرهیزکار اکبر,قدیری محمودعلی زلزله یکی از خطرات طبیعی است که در مدت زمان کوتاهی می توان تلفات، خسارات و آسیب های بسیاری را ایجاد کند. غالبا تحقیقات به عمل آمده در رابطه با کاهش خسارات ناشی از زلزله حول محور روش های ساخت و ساز واحدهای ساختمانی جهت افزایش مقاومت بنا در برابر زلزله بوده است. در این مقاله اعتقاد بر این می باشد که با کاربرد روش های برنامه ریزی شهری به ویژه کاربری زمین شهری می توان از آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله کاست. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه کاربری زمین و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطرات زلزله، بخشی از منطقه 17 تهران شامل 13 حوزه آماری انتخاب گردید و داده های مورد نیاز تهیه شد. سپس پایگاه اطلاعاتی لازم در محیط نرم افزاری Arcvirw تشکیل گردید. در ادامه به منظور تحلیل آسیب پذیری محدوده در برابر زلزله مدلی تهیه و با استفاده از آن آسیب پذیری محدوده در برابر زلزله از نظر کاربری زمین تحلیل شد. سپس اره های کاهش آسیب پذیری محدوده بررسی گردید و در نهایت طرحی پیشنهادی برای کاهش آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه ارایه شد. در نهایت با مقایسه آسیب پذیری وضع موجود و طرح پیشنهادی، این نتیجه حاصل شد که با استفاده از برنامه ریزی کاربری زمین و ایجاد تغییراتی در بافت موجود شهر می توان ساختار کالبدی شهری مناسبی فراهم آورد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به خصوصیات محدودهء مورد مطالعه و موضوع تحقیق،مدلی شامل هفت متغیر(فضاهای باز،تراکم جمعیتی،ضریب اشتغال بنا و تراکم ساختمانی،عمر و نوع سازهء بنا،مساحت قطعات،دسترسی،همجواری)برای بیان آسیب‌پذیری‌ دربرابر زلزله موردتوجه قرار گرفته است بیان ریاضی این مدل به شرح زیر می‌باشد: f(k1,k2,... بنابراین‌باتوجه‌به توضیحات بیان شده در نهایت مدل پیشنهادی مورداستفاده در این تحقیق به شرح زیر می‌باشد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) A وزن عوامل(که از طریق تکمیل پرسشنامه و میانگیری از نظرات کارشناسان بدست آمده است) K عوامل به کار رفته در مدل بنابراین با در نظرگرفتن وزن عوامل مدل فوق به شکل زیر ارائه می‌گردد: تجزیه‌وتحلیل و نتیجه‌گیری در این بخش ابتدا تحلیل آسیب‌پذیری به تفکیک هریک از متغیرها انجام شده و سپس با توجه به‌ ترکیب عوامل آسیب‌پذیری محدوده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. 1-تجمیع و بلندمرتبه‌سازی به منظور ایجاد شرایط کالبدی مناسب 2-ساماندهی سلسله‌مراتب معابر و فضاهای باز شهری جهت کاهش آسیب‌پذیری 3-جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی محدوده و توزیع مناسب کاربری‌ها جهت‌ کاهش آسیب‌پذیری و افزایش دسترسی همراه با تخریب و بازسازی،مرمت و مقاوم‌سازی‌ ساختمان‌های فرسوده و آسیب‌پذیر بنابراین با توجه به وضع موجود محدوده وآسیب‌پذیری بالای آن از جنبه‌های مختلف در برابر زلزله،طرح پیشنهادی ترکیبی از سناریوهای بیان شده در بالا می‌باشد و اولویت‌هایی با توجه به‌ ضرورت اقدامات فوری و کوتاه مدت،میان مدت و اقدامات اساسی و بلندمدت با تاکید بر سناریوی‌ اول مطرح می‌گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.