Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستهای گردشگری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مطالعه موردی: بابلسر

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 47 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ، سیاسی ، انقلاب اسلامی ، بابلسر ، سیاست ، بازتابهای فضایی سیاستهای گردشگری ، فضایی ، آلودگی ، سیاست‌گذاریهای گردشگری ، انقلاب اسلامی زیرساختهای گردشگری تغییری

بررسی تطبیقی بازتاب های فضایی سیاست های گردشگری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مطالعه موردی: بابلسر حافظ نیا محمدرضا,رمضانی دارابی عیسی این تحقیق در چارچوب موضوعی رابطه بین سیاست و فضا به بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستگذاری های جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در محدوده شهرستان بابلسر به عنوان یکی از قطب های مهم اکوتورسیم ایران می پردازد. تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و از مطالعات کتابخانه ای اسنادی و میدانی استفاده شده و روش پانل در این تحقیق بکار گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها کمی و کیفی است که به شیوه ماشینی و دستی با استفاده از نرم افزار SPSS، و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی و آزمونهای Tو خی 2انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تفاوت در ارزشها و ایدئولوژی در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی روی سیاست گذاری های گردشگری تاثیر داشته است. از سوی دیگر تاسیسات مربوط به گردشگری و مشاغل مرتبط به آنها در دوره دوم روند افزایشی را نشان می دهد. البته انواع آلودگی های سواحل نیز در بعد انقلاب اسلامی نسبت به قبل بیشتر شده است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 3 تأثیر سیاست‌گذاریهای گردشگری قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر روی تأسیسات کالبدی و تفریحی سواحل،از نظر کمی چگونه بوده است؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) در همه این متغیرهای کمی،بجز متغیر کمپها(اردوگاهها)و اقامتگاه جوانان،بیش‌از 05% پاسخ‌دهندگان عقیده داشته‌اند این‌گونه مراکز پس از انقلاب اسلامی افزایش داشته‌اند. جدول 4 تأثیر سیاست‌گذاریهای گردشگری قبل و بعد از انقلاب اسلامی روی تأسیسات کالبدی و تفریحی سواحل،از نظر کیفی چگونه بوده است؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی متغیرهای کیفی ناشی از تفاوت دیدگاهها در زمینهء سیاست‌گذاری روی تأسیسات‌ کالبدی و تفریحی،نشان می‌دهد که در مجموع 18/65 درصد از پاسخ‌دهندگان عقیده داشته‌اند کیفیت آنها پس از انقلاب نسبت به قبل از آن بهتر شده است،و 46/11 درصد معتقد بوده‌اند متغیرهای مورد اشاره قبل از انقلاب کیفیت بهتری داشته است و 90/19 درصد هم بیان کرده‌اند از این نظر تفاوتی بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی احساس نمی‌کنند. جدول 5 سیاست‌گذاریهای گردشگری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی روی آلودگی و بهداشت سواحل تأثیری‌ داشته است؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج پرسشنامه نشان‌دهندهء آن است که آلودگی در سواحل دریای مازندران و به‌خصوص‌ حواشی رودخانه‌هایی که به این دریا منتهی می‌شوند،افزایش یافته و سطح بهداشت عمومی این‌ مناطق هم با کاهش همراه بوده است،به‌طوری که در مجموع 03/62 درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند همه متغیرهای مربوط،پس از انقلاب اسلامی نسبت به قبل و بعد از آن افزایش و فقط 15% اظهار داشته‌اند آلودگی سواحل در قبل از انقلاب بیشتر بوده است و 91/20 درصد هم‌عقیده داشته‌اند تفاوتی بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی از این نظر احساس نمی‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.