Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان همبستگی نگرش نسبت به خود در دانش آموزان دبیرستانی با نگرش آنها نسبت به والدین، آموزگاران و تحصیل (اصفهان72-1371

نویسنده:

ISC (5 صفحه - از 63 تا 67)

کلیدواژه ها :

نگرش ،دانش‌آموزان دبیرستانی ،شهر اصفهان ،نگرش نسبت به والدین ،آموزگاران و تحصیل

کلید واژه های ماشینی : نگرش، بررسى میزان همبستگى نگرش نسبت، آموزگاران، دانش‌آموزان، میزان همبستگی نگرش نسبت، اصفهان، ضریب همبستگى نگرش دانش‌آموزان نسبت، مادر، همبستگى، نگرش دانش‌آموزان نسبت

با استفاده از یک مقیاس افتراق معنایی(1)،نگرش 280 تن از دانش‌آموزان سال سوم تجربی(دختر و پسر)شهر اصفهان نسبت به خود پدر و مادر و آموزگاران در 15 محور،و نسبت به تحصیل در 4 محور مورد بررسی قرار گرفت.نتایج پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین نگرش دانش‌آموزان نسبت به خود با نگرش آنها نسبت به تحصیل‌ همبستگی مثبت وجود دارد.همچنین بین نگرش دانش‌آموزان نسبت به خود با نگرش آنها نسبت به والدین و آموزگاران همبستگی مثبت وجود داشته است.

خلاصه ماشینی:

"دکتر قربانعلی اسد الهی(*) ،دکتر سید غفور موسوی(**) و همکاران(***) بررسی میزان همبستگی نگرش نسبت به خود در دانش‌آموزان دبیرستانی با نگرش آنها نسبت به والدین،آموزگاران و تحصیل (اصفهان،72-1371) چکیده با استفاده از یک مقیاس افتراق معنایی(1) ،نگرش 280 تن از دانش‌آموزان سال سوم تجربی(دختر و پسر)شهر اصفهان نسبت به خود پدر و مادر و آموزگاران در 15 محور،و نسبت به تحصیل در 4 محور مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا فرضیه‌های پژوهش عبارت بوده است از: 1-بین نگرش نسبت به خود در دانش‌آموزان دبیرستانی با نگرش آنها نسبت به پدر و مادر و آموزگاران همبستگی مثبت وجود دارد. همبستگی بین نمره‌ای که دانش‌آموزان به شخصیت خود داده‌اند با نمره‌ای که به ترتیب به پدر،مادر و آموزگاران خود داده‌اند نیز طبق اصول رگرسیون خطی چندگانه مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر است: نگرش به پدر،0/17؛نگرش به مادر،0/19؛ نگرش به آموزگاران،0/17هر سه نگرش دانش‌آموزان نسبت به پدر،مادر وآموزگاران در سطح 0/005< p در نمره نگرش فرد نسبت به خود تأثیر متقابل داشته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.