Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه جرأت آموزی و جرأت آموزی توأم با بازسازی شناختی در کاهش اضطراب اجتماعی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 18 تا 29)

کلیدواژه ها :

نوجوانان ،جرأت‌آموزی ،اضطراب اجتماعی ،بازسازی شناختی

کلید واژه های ماشینی : درمان ، اضطراب اجتماعى ، اجتماعى ، روش جرأت‌آموزى توأم با بازسازى ، جرأت‌آموزى توأم با بازسازى ، بازسازى شناختى به روش بازسازى ، مقیاس ، درمانى جرأت‌آموزى توأم با بازسازى ، جرأت‌آموزى ، آزمون

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه میزان کارآیی روش جرأت آموزی که مجموعه‌ای از چند روش رفتاری است و نیز جرأت‌آموزی توأم با بازسازی شناختی به روش بازسازی منظم منطقی پرداخته است.آزمودنیها را 21 دانش‌آموز(14-12 ساله)مضطرب اجتماعی که دارای ملاکهای تشخیصی اضطراب اجتماعی بودند و براساس ویژگیهای جمعیتی همتاسازی‌ شده بودند تشکیل می‌دادند.پیش از شروع آزمایش،به وسیله آزمونهای مقیاس اضطراب مدرسه،مقیاس اجتناب و فشار اجتماعی،مقیاس ترس از ارزیابی منفی،عبارتهای خود بیانی،مقیاس تنهایی،مقیاس احساس خود کفایی کودکان،مقیاس‌ انتظار مثبت از پیامدها،مقیاس جرأت‌ورزی(درجه ناراحتی،نرخ بروز رفتارها)،مقیاس درجه‌بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم و نیز مصاحبه نیمه ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفتند.سپس به طور تصادفی به دو گروه درمانی و یک گروه شبه‌ درمان اختصاص داده شدند.بلافاصله پس از درمان و نیز یک ماه پس از آن ارزیابیهای مرحله دوم و مرحله سوم با استفاده از همان ابزارها انجام گرفت.سرانجام با استفاده از تحلیل پراش یک‌عاملی و آزمون توکی به مقایسه بین گروهها پرداخته شد. نتایج برتری روش جرأت‌آموزی و جرأت‌آموزی توأم با بازسازی شناختی را نسبت به شبه درمان نشان داد.برتری روش‌ جرأت‌آموزی توأم با بازسازی شناختی نسبت به روش جرأت‌آموزی در همه جنبه‌های اضطراب اجتماعی تأیید نشد.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1:تعداد و سن آزمودنیها در هر گروه قبل و بعد از درمان (به تصویر صفحه مراجعه شود) ابزارها 1-مصاحبه نیمه ساختاری2 :یکی از ابزارهای اصلی را در این پژوهش تشکیل می‌داد،که جهت شناسایی و تشخیص دانش‌آموزان مضطرب اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت و در سه مرحله ارزیابی(پیش از درمان-بلافاصله پس از درمان و نیز یک ماه پس از قطع درمان)با خود دانش‌آموز،مادر و چند تن از آموگاران مدرسه مصاحبه انجام گرفت. جدول 2:ضریب بازآزمایی،میانگین،انحراف معیار و دامنه نمره آزمونهای به کار رفته در پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) (1)- Gambrill (2)- Richey (3)- Wheeler (4)- Ladd (5) Hops شیوه اجرا اجرای پژوهش از مهر ماه 1373 آغاز شد و دارای دو مرحله بود: 1-مرحله اول،آماده‌سازی اولیه آزمونها بود در ابتدا 13 آزمون که اضطراب اجتماعی را از ابعاد گوناگون در نوجوانان می‌سنجید و سعی شده بود که ماده‌های آنان برای دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی قابل درک باشند به صورت دفترچه درآمده و در اختیار 42 نفر از دانش آموزان دختر کلاس دوم راهنمایی قرار گرفت. جدول 5:مقایسه دوتایی میانگین گروهها در آزمونهای مختلف(مرحله دوم ارزیابی) (به تصویر صفحه مراجعه شود) عدم رفتار جرأت ورزی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان مورد نظر بیشتر به دلیل نقص مهارتهای اجتماعی آنان بود جدول شماره 5 نشان می‌دهد که در مرحله دوم ارزیابی دو روش AT ، SRR+AT نسبت به گروه شبه درمان تفاوت آماری معنی‌دار نشان داده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.