Skip to main content
فهرست مقالات

آماده سازی و هنجاریابی پرسشنامهMMPI-2 درشهر تهران

ISC (2 صفحه - از 70 تا 71)

کلید واژه های ماشینی : آماده‌سازی و هنجاریابی پرسشنامه، هنجاریابی پرسشنامه MMPI، نمرات، پایایی، هوشبهر، پایایی خرده‌آزمونها و ضریب پایایی، همبستگی، همبستگی هوشبهر افراد در مقیاس، آزمون، بیماران

خلاصه ماشینی:

"برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روشهای همبستگی نمرات هوشی،همبستگی‌ بین نمات هوشبهر،ابطه سطح تحصیلات و هوشبهر، رابطه طبقه شغلی و هوشبهر،همبستگی هوشبهر افراد در مقیاس و وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنان،همبستگی‌ متقابل خرده آزمونها با یکدیگر و با آزمونهای کلامی‌ استفاده‌شده و در پنج گروه سنی این همبستگی‌ها بین‌ 78/0 تا97/0بود. موضوع:آماده‌سازی و هنجاریابی پرسشنامه MMPI-2 در شهر تهران‌ پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران-1374 استاد راهنما:دکتر محمد نقی براهنی استادان مشاور:دکتر جعفر بوالهری،دکتر رضا زمانی پژوهش و نگارش:فرشته موتابی-علی شهرامی هدف اصلی این پژوهش آماده‌سازی،انطباق و هنجاریابی آزمون MMPI بوده است. اعتبار پرسشنامه نیز از طریق مقایسه چشمی نیمرخ میانگین بیماران مربوط به هر مقیاس و گروه هنجاریابی مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه پایایی به دو روش عمل شد؛نخست آزمون دوبار و با فاصله زمانی یک هفته بر روی 67 آزمودنی اجرا شده و ضریبهای همبستگی بازآزمایی در آنها محاسبه شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.