Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی پیرامون عوامل مؤثر در ازدواج

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 20 تا 29)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،نگرش ،ازدواج

کلید واژه های ماشینی : ازدواج ، پزشک ، دانشجویان ، همسر ، دانشجویان علوم پزشکی ، سن ، زنان ، پزشکى ، مردان ، خانواده

با توجه به تغییرات فرهنگی،اقتصادی و سیاسی در کشور ما در سالهای اخیر،نگرش 300 تن از دانشجویان دانشگاههای‌ علوم پزشکی کشور با استفاده از یک پرسشنامه نگرشی نسبت به عوامل مؤثر در ازدواج مورد بررسی قرار گرفت.میانگین سنی‌ آزمونیها 6/21 سال،1/59 درصد آنها دانشجوی رشته پزشکی و بقیه رشته‌های غیر پزشکی مشغول تحصیل بوده‌اند.این‌ پژوهش از نوع بررسیهای مقطعی‌1بوده و بررسی معیارهای فرهنگی مؤثر در همسرگزینی را مورد توجه قرار داده است. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری‌"خی دو"و"کروسکال-والیس‌2"و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتاج نشان داد که در زمینه سن پیشنهادی ازدواج بین زنان و مردان تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد. در زمینه لازم بودن دوران نامزدی،هر هر دو جنس موافق وجود آن بوده‌اند.ازدواج موقت،ویژگیهای ایده‌آل همسر،انگیزه‌های‌ تصمیم برای ازدواج،عواملی که مانع ازدواج جوانان می‌شود و...مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط موجود ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"این مطالعه بصورت مقطعی1 صورت گرفت و هدفهای زیر را دنبال می‌کرد: 1)نظرسنجی از دانشجویان پیرامون مشکلات موجود بر سر راه تشکیل خانواده الف)قبل از تشکیل زندگی مشترک ب)بعداز تشکیل زندگی مشترک 2)تعیین عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه برای ازدواج بین دانشجویان 3)ارزیابی نظرات دانشجویان پیرامون معیارها و صفات انتخاب همسر 4)بررسی راههای عملی‌تر جهت تسهیل امر ازدواج از دیدگاه دانشجویان Cross-Sectional-(1) روش آزمودنیها:آزمودنیهای پژوهش را 300 تن از دانشجویان رشته پزشکی و رشته‌های پیراپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل داده‌اند. جدول 2-توزیع فراوانی نسبی پاسخ آزمودنیهای پژوهش بر حسب ویژگیهای همسر ایده‌آل و جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به نتایج مندرج در جدول 2 روشن می‌گردد که 4 معیار اصلی برای زنان به ترتیب عبارتند از: 1)مسئولیت پذیری2)با ایمان بودن3)وفاداری 4)فداکاری،معیار اصلی برای زنان و مردان به ترتیب عبارتند از:1)با ایمان بودن2)وفاداری3)مسئولیت پذیری4)فداکاری پاسخهای ارائه شده در دو جنس از این نظر تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهند(0/03< P ). جدول 3-توزیع پراکندگی فراوانی نسبی امتیازهای تخصیص داده شده برای هر یک از معیارهای مورد نظر پاسخگویان در ارتباط با همسر ایده‌آل بر حسب جنس (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که زنان و مردان برای انتخاب همسر معیارهای تقریبا یکسانی در نظر می‌گیرند ولی ارزش این معیار با یکدیگر متفاوت است، بیشترین تفاوت در معیار مربوط به زیبائی مشاهده شد که تفاوت موجود در پاسخ مربوط به زنان و مردان از نظر آماری نیز معنی‌دار می‌باشد(0/01< P )."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.