Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رویدادهای استرس زا در شهر اصفهان طی 5 سال گذشته (بررسی راهنما)

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 30 تا 37)

کلیدواژه ها :

اصفهان ،استرس ،استرس‌زا

کلید واژه های ماشینی : استرس ، استرس‌زا ، رویدادهاى استرس‌زا ، رویدادهای استرس‌زای ، رویدادهای استرس‌زا در شهر اصفهان ، رویدادهاى استرس‌زاى ، رویدادهاى استرس‌زا براى شهر اصفهان ، خانواده ، زنان ، جدول هولمز و راهه

استرس عبارت از شرایطی است که موجب تنش،دگرگونیهای بدنی و روانی،ناخشنودی و ناراحتی فرد می‌شود و به‌ منظور سازگاری در ارگانیسم بوجود می‌آید.در این پژوهش به منظور دستیابی به چک لیست رویدادهای استرس‌زا برای شهر اصفهان و رتبه‌بندی آنها،421 نفر اعضای صد خانواده(211 زن و 210 مرد)با استفاده از پرسشنامه تنظیم شده مورد بررسی قرار گرفتند.رویدادهای استرس‌زای از نظر مثبت و منفی،شدت وشیوع هر کدام مشخص گردیدند.طلاق،بیوفایی‌ همسر،نداشتن خانه مسکونی،احساس ناامنی،کمبود دارو و اخراج از کار به عنوان شدیدترین عوامل استرس‌زا ذکر گردید. رویدادهایی مانند تولد فرزند،ازدواج،نامزدی،تحصیل،سفر حج مثبت بوده است.بالا رفتن هزینه‌های زندگی،کافی نبودن‌ حقوق و درآمد،بیماری و مرگ یکی از اعضای خانواده از شایعترین رویدادهای استرس‌زای منفی گزارش گردیده است. مشکلات اقتصادی در نزد افراد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.در حال حاضر این پژوهش در سطح گسترده‌تری در جامعه استانی اصفهان ادامه دارد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش به منظور دستیابی به چک لیست رویدادهای استرس‌زا برای شهر اصفهان و رتبه‌بندی آنها،421 نفر اعضای صد خانواده(211 زن و 210 مرد)با استفاده از پرسشنامه تنظیم شده مورد بررسی قرار گرفتند. در این ارتباط"کافی نبودن حقوق و درآمد را بیشتر افراد شاغل مطرح کرده Greenland-(1) Robins-(2) جدول 1-پراکندگی فراوانی رویدادهای استرس‌زا بر حسب شدت تأثیر گزارش شده از سوی آزمودنیها (به تصویر صفحه مراجعه شود) (*)تنها به مواردی اشاره شده است که بیش از 75%آزمودینها،درجه شدید را مطرح کرده‌اند. جدول 2-پراکندگی توزیع رویدادهای استرس‌زای گزارش شده از سوی آزمودنیها بر حسب تأثیرات مثبت یا منفی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بودند(60%)و تفاوت موجود از نظر آماری معنی‌دار بود (0/05< P ). همچنین تغییر شغل برای افراد باسواد از شدت استرس‌زایی بیشتری برخوردار بوده است(0/004 P ) درگیری با عضوی از خانواده بعنوان یک فشار روانی در کسانی که تحصیلات کمتر داشتند بیشتر بود و این عامل با سطح تحصیلی ارتباط آماری معنی‌داری را نشان می‌داد(0/05< P ). بعبارتی هر فرد براساس جدول 3-پراکندگی توزیع رویدادهای استرس‌زای گزارش شده از سوی آزمودنیها بر حسب تأثیرات منفی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (*)-تنها رویدادهایی در این جدول منظور گردیده است که بیش از 75 درصد آزمودنیها آنها را منفی تلقی نموده‌اند. در پژوهشی که توسط متقی‌پور و همکاران (1370)در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز انجام گردیده است،رتبه‌بندی و رویدادهای استرس‌زای زندگی بر روی 57 نفر از کارکنان دانشگاه و با استفاده از پرسشنامه پیکل(69 رویداد)اجرا شده است،در حالیکه در پژوهش حاضر از نظر جمعیت آماری،تعداد آزمودنیها و ابزار مورد استفاده تفاوتهای چشمگیری مشاهده می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.