Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی مقدماتی مقیاس رفتار انطباقی واینلند در جمعیت شهری و روستایی شهر کرمان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 44 تا 55)

کلیدواژه ها :

پایایی ،کرمان ،عقب ماندگی ذهنی ،مقیاس رفتار انطباقی واینلند

کلید واژه های ماشینی : مقیاس رفتار انطباقى واینلند، مقیاس، مقیاس رفتار انطباقی واینلند، سن، کرمان، نمره‌هاى مقیاس رفتار انطباقى واینلند، بررسى پایایى مقیاس رفتار انطباقى، پایایى مقیاس رفتار انطباقى واینلند، مقیاس رشد اجتماعى واینلند، مقیاس رفتار انطباقى واینلند فرم

به منظور ارزیابی کارآمدی مقیاس رفتار انطباقی و اینلند در جمعیت ایرانی،این مقیاس در مورد 360 آزمودنی بهنجار در 25 گروه سنی از تولد تا 18 سال و 11 ماه،در مناطق شهری و روستایی کرمان بکار گرفته شد.همچنین این مقیاس در مورد 40 فرد عقب مانده ذهنی از گروه‌های سنی مختلف بکار رفت.یافته‌ها نشان داد که همه حوزه‌های این مقیاس برای‌ جمعیت ایرانی،پایایی قابل ملاحظه‌ای دارند.این مقیاس در همه مقوله‌های سنی اعتبار افتراقی دارد و می‌تواند افراد مبتلا به‌ عقب ماندگی ذهنی را از جمعیت بهنجار متمایز کند.اعتبار ملاکی این مقیاس با کاربرد پرسشنامه راتر-استرای هورن تائید شد. در مجموع،پژوهش انجام شده نشان داد که مقیاس رفتار انطباقی واینلند،با تغییراتی در برخی از مواد آن،بدون هیچگونه‌ تغییری در دستورالعمل و شیوه آن،ابزاری با ارزش برای ارزشیابی مهارتهای ارتباطی،مهارتهای روزانه زندگی،اجتماعی‌ شدن،مهارتهای حرکتی و رفتارهای غیر انطباقی است.در پایان این مقاله هنجارهای مقدماتی آزمون نیز ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"بدیهی است که برای ارزیابی رفتارهای انطباقی انسان تنها بدست آوردن هوشبهر با استفاده از آزمونهای هوشی کافی نیست و باید موقعیتهای یک فرد با توجه به کارآیی او در مهارتهای زندگی روزانه و لیاقت اجتماعی در نظر گرفته شود. روش پژوهش بررسی حاضر را میتوان از نوع پژوهشهای مربوط به آزمون سازی به حساب آورد که در آن عملکرد 400 نفر آزمودنی در مقیاس رفتار انطباقی واینلند مورد بررسی قرار گرفته است. از این تعداد 5 خوشه به تصادف انتخاب،و از هر خوشه (1)- American Association of Mental Deficiency (2)- Britton (3)- Eaves روش ابتکاری که توسط ویلیام انگف و گاری روبرتسون برای به دست آوردن نمره‌های هنجار شده قلمروها(با میانگین 100 و انحراف معیار 15)در واینلند جدید معرفی شده،مورد استفاده قرار گفته است. در اینجا روش ابتکاری که توسط ویلیام انگف1 و گاری روبرتسون2 برای بدست آوردن نمره‌های هنجار شده قلمروها(با میانگین 100 و انحراف معیار 15)در واینلند جدید معرفی شده،مورد استفاده قرار گرفته است. اقدامات انجام شده برای تهیه هنجارها،در مورد فرم زمینه یابی به شرح زیر بوده است: 1-برای هر قلمرو میانگین نمره خام و انحراف معیار آنها برای 15 گروه سنی بدست آمد. غیر از آنچه که اشاره شد بطور کلی می‌توان یافته‌های این پژوهش را به صورت زیر خلاصه کرد: 1-مزایای که اسپارو و همکاران(1985)برای واینلند تجدید نظر شده برشمرده و پیشتر خاطره نشان گردید در جمعیت ایرانی هم مصداق دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.