Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 24 تا 36)

زمینه: نقش مهم رفتار اخلاقی در سازمان، توجه مدیران و صاحب‌نظران را به عوامل موثر بر آن معطوف ساخته است؛ زیرا تحلیل عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان می‌تواند زمینه‌ساز بهبود آن در سطوح مختلف سازمان گردد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان شهرداری مشهد می‌باشد. روش: روش پژوهش حاضر روشی آمیخته است (کمی و کیفی) که در بخش کمی در زمره پژوهش های پس­رویدادی و علی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان سازمان مرکزی و مناطق شهرداری مشهد می­باشند. نمونه مورد بررسی در بخش کیفی، بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند 40 نفر و نمونه آماری در بخش کمی بر اساس روش تصادفی ساده 327 نفر می­باشند. جهت جمع­آوری­ اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته ­شد. برای تحلیل مصاحبه­ها از روش تحلیل­ محتوای قراردادی استفاده­ شد. جهت سنجش و برازش مدل­ها، روش تحلیل­ عاملی ­تاییدی در آموس بکار گرفته ­شد. یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر آن بود که عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان را می‌توان در 12 مولفه و 22 متغیر دسته‌بندی نمود. با استفاده از شاخص‌های KMO و بارتلت کفایت داده‌ها تایید شد. جهت بررسی مدل تحقیق، بار عاملی گویه ها محاسبه شد و با توجه به آنکه بار عاملی تمامی گویه ها بالاتر از 3/ 0 برآورد گردید، مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاکی از آن است که عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان شامل گزینش کارکنان بااخلاق، جبران خدمات اخلاق­مدار، توانمندسازی و جامعه‌پذیری، کارراهه شغلی، تیم­سازی مبتنی بر اخلاق، محیط­کاری اخلاق­مدار، عدالت سازمانی، انگیزش، تعهد سازمانی، سبک رهبری مبتنی بر اخلاق، ساختار اخلاق‌گرا و نظارت مبتنی بر اخلاق است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.