Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر آموزش گروهی خانواده های مبتلا به اسکیزوفرنیا بر سازگاری بیماران در عملکرد روزمره

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 56 تا 64)

کلیدواژه ها :

اسکیزوفرنیا ،آموزش خانواده ،عملکرد روزمره

کلید واژه های ماشینی : بیمار ، تأثیر آموزش گروهی خانواده‌های مبتلا ، خانواده ، آموزش گروهی خانواده بیماران اسکیزوفرنیک ، خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ، آموزش گروهى خانواده بیماران اسکیزوفرنیک ، آموزش ، دارونما ، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ، عضو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا

نظر به اهمیت آموزش خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در کاهش چشمگیر شدت بیماری و عوارض آن،در پژوهش حاضر میزان کارآیی این شیوه مداخله‌ای در 30 خانواده دارای عضو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن که به‌ تصادف در سه گروه(گروه آزمایش،دارونما و گواه)جای داده شده بودند مورد بررسی قرارگرفت.آزمودنیهای هر سه گروه‌ از نظر متغییرهایی چون جنس،سن،سطح تحصیلات،تشخیص بیماری و طبقه اجتماعی همتاسازی شده بودند.این افراد از بین مراجعان به درمانگاه روانپزشکی شهید اسماعیلی تهران انتخاب شده و با استفاده از مصاحبه تشخیصی و پرسشنامه‌ای به این منظور تهیه شده بود مورد بررسی قرار گرقتند.این پژوهش از نوع پژوهشهای آزمایشی و برپایه‌ فرضیه‌های زیر شکل گرفته است:آموزش گروهی خانواده بیماران اسکیزوفرنیک پارانوئید مزمن بر میزان سازگاری بیماران‌ در عملکرد روزمره،بر میزان آگاهی خانواده و نیز احساس و نگرش خانواده نسبت به بیمار و بیماری تأثیر می‌گذارد.در اجرای پژوهش گروه آزمایش طی شش جلسه دو ساعته آموزشهایی همراه با بحث گروهی پیرامون بیماری اسکیزوفرنیا دریافت نمودند.گروه دارونما تنهای در جلساتی مشابه و بدون محتوای آموزش و بحث گروهی شرکت جستند و اعضای گروه‌ گواه تنها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند.پس‌آزمون،3 ماهه پس از پایان جلسات آموزشی،در هر سه‌ گروه اجرا گردید.نمرات به دست آمده از اجرای آزمونها در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون در سه گروه با استفاده از تحلیل‌ واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشاندهنده تأثیر معنی‌دار آموزش خانواده در سازگاری عملکرد بیمار، آگاهی و نگرش خانواده نسبت به بیماری بود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی تأثیر گروهی خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بر سازگاری بیماران در عملکرد روزمره مهناز خزائیلی* ،دکتر جفر بوالهری** چکیده نظر به اهمیت آموزش خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در کاهش چشمگیر شدت بیماری و عوارض آن،در پژوهش حاضر میزان کارآیی این شیوه مداخله‌ای در 30 خانواده دارای عضو بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن که به تصادف در سه گروه(گروه آزمایش،دارونما و گواه)جای داده شده بودند مورد بررسی قرارگرفت. این پژوهش از نوع پژوهشهای آزمایشی و برپایه فرضیه‌های زیر شکل گرفته است:آموزش گروهی خانواده بیماران اسکیزوفرنیک پارانوئید مزمن بر میزان سازگاری بیماران در عملکرد روزمره،بر میزان آگاهی خانواده و نیز احساس و نگرش خانواده نسبت به بیمار و بیماری تأثیر می‌گذارد. در این پژوهش برای از بین بردن سوگیری آزمایشگر، (1)- Pakenham (2)- Dadds پژوهش حاضر نشان داده است که جلسات آموزشی و بحث گورهی در بهبود سازگاری بیمار،در عملکرد روزمره و افزایش میزان آگاهیهای خانواده و کاهش تأثیر نامطلوب بیمار بر خانواده مؤثر است. (1)- Sheridan (2)- Moore جدول 2-خلاصه نتایج تحلیل واریانس نمره‌های ارزیابی بیماران توسط خانواده (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس داده‌های این جدول فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تفاوت معنی‌دار بین نمرات سه گروه آزمایشی، دارونما و گواه در پس‌آزمون تأیید می‌شود. جدول 4-خلاصه نتایج تحلیل واریانس نمره‌های ارزیابی میزان تأثیر بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بر نگرش خانواده (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج این جدول نشاندهنده تفاوت معنی‌دار میان سه گروه در پس‌آزمون از نظر میزان تأثیر نامطلوب بیمار بر خانواده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.