Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل رابطه رعایت اخلاق در باشگاه‌های بدنسازی با رفتار ورزشکاران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 95 تا 104)

زمینه: رعایت اصول اخلاقی از سوی عوامل اجرایی کسب­وکارهای کوچک می­تواند در شکل­دهی رفتار مشتریان و حفظ آنها تاثیر داشته باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر تحلیل رعایت اخلاق در باشگاه­های بدنسازی با رفتار مصرفی ورزشکاران بود. روش: تحقیق حاضر کاربردی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق ورزشکاران باشگاه­های بدنسازی استان کردستان بود و نمونه آماری به‌صورت تصادفی 305 نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق­ساخته به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 93/ 0 به‌دست آمد. داده­های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری در محیط نرم افزار AMOS و SPSSمورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ها: نتایج نشان داد که شاخص­های برازش مطلوب و نشان دهنده تایید مدل پژوهش بود. با توجه به نتایج، رفتارهای اخلاقی عوامل اجرایی روی رفتارهای مصرفی ورزشکاران تاثیرگذار بود (74/ 0). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای رفتار اخلاقی (به جز مسئولیت­پذیری)، رابطه معناداری با متغیرهای رفتار مصرفی داشتند. نتیجه‌گیری: رفتار اخلاقی و رعایت اصول آن از عوامل موثر بر رفتار مصرفی مشتریان به ویژه در محیط­های ورزشی و باشگاه­های بدنسازی می­باشد و به فعالان این حوزه در رسیدن به اهداف اقتصادی و ورزشی خود کمک شایانی خواهد کرد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.