Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری با درک اقدامات تردیدآمیز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 117 تا 126)

زمینه: امروزه فعالیت­های متقلبانه اثرات مخربی بر سرمایه­گذاری و بازارهای مالی گذاشته‌اند و تقلب، جعل و دستکاری مغرضانه در اسناد و دیگر رفتارهای سوء حرفه­ای منجر به افزایش عدم اعتماد عمومی به حرفه حسابداری شده است. بر این اساس، حسابداران باید بتوانند با فشارهایی که از طرف خودشان و یا منابع خارجی وجود دارد مقابله کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری با درک رویدادها و اقدامات تردیدآمیز حسابداری است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه‌های استان فارس می‌باشد، که از میان آن‌ها 435 نفر، به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این بررسی پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون­کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج بررسی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین اخلاق پولی (پول‌دوستی) و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری با درک آن‌ها نسبت به رویدادهای تردیدآمیز و متقلبانه حسابداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری با درک اقدامات تردیدآمیز، به نظر می‌رسد ضروری است که مراجع حرفه‌ای بر آموزش اصول اخلاق پولی دانشجویان و نحوه اجرا و استفاده از این اصول در مواجه با رویدادهای تردیدآمیز و متقلبانه حسابداری تاکید نمایند و مباحث درسی اخلاقی را در کنار سایر مباحث تخصصی به دانشجویان حسابداری در نظر بگیرند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.