Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه اخلاق حسابداری با توان تصمیم گیری و رفتار مدیران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (6 صفحه - از 155 تا 160)

زمینه: کلید حفظ اعتماد مراجعین و عموم یک جریان اخلاقی و حرفه‌ای است که عمل حسابداران را با درستی، بی‌طـرفی و استقلال شکل می‌دهد. در این راستا هر شرکت باید یک منشور اخلاقی داشته باشد تا به‌وسیله آن بتواند خطر را به حداقل برساند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات اخلاق حسابداری به عنوان سازوکاری در جهت افزایش تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای اخلاقی در حسابداران، مدیران مالی و مدیران عامل در بخش خصوصی است. روش: پژوهش حاضر، توصیفی ازنوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل حسابداران، مدیران مالی و مدیر عامل شهرک صنعتی زاهدان است. به دلیل محدود بودن جامعه آماری(230N=) کل جامعه به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. پرسشنامه استاندارد جهت گردآوری دادها بین جامعه آماری توزیع و در نهایت تعداد 184 پرسشنامه جمع‌آوری شد و جهت تحلیل فرضیات و پردازش داده‌ها از روش مدلسازی حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که اخلاق حسابداری بر بهبود تصمیم‌گیری و رفتار مدیران در بخش خصوصی تاثیر دارد و با تقویت اخلاق در شرکت می‌توان به اخذ تصمیم‌ها و رفتارهای اخلاقی امیدوار، و نگرانی‌های مربوط به رسوائی اخلاقی در شرکت را رفع نمود. نتیجه گیری: باتوجه به رابطه اخلاق حسابداری و بهبود تصمیم‌گیری و رفتار مدیران، به نظر می‌رسد ضروری است که نهادهای حرفه ای به فراهم کردن منشور اخلاقی که ضمن جامع بودن، از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار باشد، همت گمارند تا بدین‌وسیله بتوان از وقوع رسوائی‌های مالی و کم شدن اعتبار حرفه پیشگیری کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.