Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه اخلاق حرفه‌ای و ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار

علمی-پژوهشی/ISC (4 صفحه - از 161 تا 164)

زمینه: هدف مالی رفتاری بررسی اثر عوامل رفتاری بر عوامل مالی است. یکی از موضوع هایی که می تواند بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران اثرگذار باشد، ویژگی­های شخصیتی است. پایبندی به اخلاق نیز از موضوع­هایی است که در رفتاری که از افراد بروز پیدا می­کند، اثرگذار است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط اخلاق حرفه­ای و ویژگی­های شخصیتی سرمایه­گذاران است. روش: پژوهش­حاضر کاربردی و از حیث گردآوری توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه سرمایه‌گذاران بورس است که به وسیله نمونه‌گیری در دسترس حجم‌ نمونه 170 نفر مشخص که در نهایت پس از اجرا 153 پرسشنامه دریافت شد. ابزار تحلیل دو پرسشنامه شخصیت نئو و پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای بود. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: یافته ها نشان می­دهد بین اخلاق حرفه­ای و برون­گرایی، تطابق­پذیری، وظیفه­شناسی و گشودگی نسبت­به­تجربه همبستگی مثبت معنادار و بین اخلاق حرفه­ای و روان­رنجوری همبستگی منفی معنادار برقرار است. نتیجه‌گیری: بین اخلاق حرفه­ای و ویژگی­های شخصیتی سرمایه­گذاران رابطه معنادار وجود دارد که نشان­دهنده اهمیت اخلاق حرفه­ای و نیاز به توجه بیشتر به آن است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.