Skip to main content
فهرست مقالات

دو چکامه‌ای که دو امیر را به وطن باز‌آورد («یاد بغداد» نمری و «بوی جوی مولیان» رودکی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 44 تا 63)

جستار پیش رو به بررسی دو گزارش کمابیش یکسان از دو قصیده می‌پردازد؛ یکی مربوط به ادبیات عرب و سدة دوم هجری است و دیگری مربوط به ادبیات فارسی و سدة سوم. طبق این دو گزارش، هارون الرشید و امیر نصر سامانی که مدتی ترک وطن کرده با شنیدن چکامه‌ای که رودکی و منصور نمری می‌گویند، با شتاب به موطن خود باز‌می‌گردند. قصیدة رودکی به «بوی جوی مولیان» معروف است و قصیدة نمری را «یادِ بغداد» نامیده‌ایم. در این مقاله پس از یاد هر دو گزارش، به هم‌سنجی شکلی و محتوایی آن دو و تاثیر احتمالی یک راوی از راوی دیگر و عواملی که سبب شده دو قصیده در خلیفة عباسی و امیر سامانی مؤثر بیافتد، اشاره کرده‌ایم.....ة سوم. طبق این دو گزارش، هارون الرشید و امیر نصر سامانی که مدتی ترک وطن کرده با شنیدن چکامه‌ای که رودکی و منصور نمری می‌گویند، با شتاب به موطن خود باز‌می‌گردند. قصیدة رودکی به «بوی جوی مولیان» معروف است و قصیدة نمری را «یادِ بغداد» نامیده‌ایم. در این مقاله پس از یاد هر دو گزارش، به هم‌سنجی شکلی و محتوایی آن دو و تاثیر احتمالی یک راوی از راوی دیگر و عواملی که سبب شده دو قصیده در خلیفة عباسی و امیر سامانی مؤثر بیافتد، اشاره کرده‌ایم.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.