Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر قیمت سوخت بر تقاضای حمل و نقل جاده‌ای: رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن-فیلتر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 103 تا 126)

در سال‌های اخیر سیاست افزایش قیمت سوخت و به‌ویژه قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور جدی اجرا شده و تاثیر متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و به ویژه بخش حمل و نقل جاده‌ای داشته است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر قیمت سوخت بر تقاضای جمل و نقل جاده‌ای طی سال‌های 1375-1393 است. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره‌گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن- فیلتر برآورد شده است. نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد متغیرهای تعداد وسایل نقلیه باربری و درآمد ملی تاثیر مثبت و متغیرهای میانگین عمر ناوگان و نرخ تورم دارای تاثیرگذاری منفی و معنی‌دار بر تقاضای حمل و نقل جاده‌ای ایران در دوره زمانی مورد بررسی می‌باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهمترین توصیه سیاستی مطالعه آن است که دولت با سیاست کنترل قیمت سوخت از کاهش تقاضای بار جابجا شده در بخش حمل و نقل جاده‌ای بکاهد. همچنین با اضافه نمودن ناوگان باری جدید و کاهش متوسط عمر ناوگان باری، به افزایش تقاضای بار جاده‌ای مبادرت ورزد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.