Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان (1374)

نویسنده:

کلیدواژه ها :

ایران ،عملکرد ،نگرش ،آگاهی ،صرع ،ارزشیابی ادغام بهداشت روانی ،بهورزان ،بیماریهای‌ روانی

کلید واژه های ماشینی : بهورزان، بهداشت روان، ارائه خدمات بهداشت روانى، ارائه خدمات بهداشت روان، ادغام ارائه خدمات بهداشت روانى، بیماران، پوشش خدمات بهداشت روانى بهورزان، نگرش بهورزان، نگرش بهورزان نسبت به بیماریهای، کارکنان

ارزشیابی آگاهی و نگرش بهورزان نسبت به بیماریهای روانی و میزان عملکرد آنان در ارائه خدمات بهداشت روان به‌ عنوان بخشی از ارزشیابی سراسری برنامه ده ساله ادغام بهداشت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه،هدف اصلی این پژوهش‌ است.در این بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد 266 نفر از 4254 نفر بهورز تحت پوشش طرح بهداشت روانی مشغول به کار در خانه‌های بهداشت،نسبت به بیماریهای روانی،صرع و عقب‌ماندگی ذهنی،مورد بررسی قرار گرفته است.آزمودنیها به کمک‌ روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی برگزیده شده و با کمک سه پرسشنامه آگاهی،نگرش در عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج نشان داد در زمینه آگاهی و نگرش،افراد مورد بررسی به بیش از نیمی از پرسشها پاسخ درست داده‌اند.نتایج‌ بررسی عملکرد بهورزان نشان داد که در زمینه جذب آموزشهای ارائه شده شناسایی،ارجاع و پیگیری بیماران روانی‌"موفق‌" بوده‌اند.بیشترین مشکل بهورزان کشور در زمینه آموزش بهداشت روانی به مردم،پراکندگی و مشکلات فرهنگی بوده است.

خلاصه ماشینی:

"این ارزشیابیها نشان داده‌اند که آموزشهای ارائه شده در میزان آگاهی و نگرش بهورزان نسبت به بیماریهای روانی، عملکرد آنان در زمینه شناسایی بیماران روانی،ارجاع بیماران به سطوح بالاتر بهداشتی-درمانی،پی‌گیری و آموزش بهداشت روانی به اهالی ساکن در مناطق محدود جمعیتی تحت پوشش مؤثر بوده است. هدف از اجرای پژوهش حاضر نیز ارزشیابی میزان آگاهی و نگرش بهورزان مشغول به کار در خانه‌های بهداشت تحت پوشش طرح بهداشت روانی در سراسر کشور نسبت به بیماریهای روانی،بررسی عملکرد آنان در زمینه اجرای طرح و بررسی نقاط قوت و تأثیرات مثبت طرح در جمعیت تحت پوشش از دیدگاه بهورزان بوده است. گزارش منتشره از سوی وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی نشان می‌دهد که تا پایان سال 1373 در 91 شهرستان برنامه ادغام بهداشت روانی در مراقبتهای (1)- multipurpose workers (2)- Ierodiakonou (3)- National institute of Mental Health and Neurosciences (4)- Sriram (5)- Moliy (6)- Uday Kumer (7)- Chandrashekar (8)- Issac (9)- Murthy (10)- Wright بهداشتی اولیه صورت گرفته،523 مرکز بهداشتی درمانی و 2142 خانه بهداشت به ارائه خدمات بهداشت روانی همراه سایر فعالیتهای بهداشتی مشغول‌اند؛4254 نفر بهورز آموزشهای بهداشت روانی را فراگرفته،3577890 نفر تحت پوشش برنامه قرار گرفته و تا تاریخ انتشار گزارش،56045 نفر بیمار روانی و صرعی شناسایی و خدمات بهداشت روانی به آنها ارائه شده است(15/66 در هزار نفر جمعیت عمومی)(شاه‌محمدی،1995). (به تصویر صفحه مراجعه شود) این زمینه با یافته‌های پژوهش انجام شده در هند(مؤسسه ملی بهداشت روانی و علوم عصبی هستند،1990)که از بررسی میزان آگاهی کارکنان چند پیشه مشغول به کار در مراکز مراقبتهای بهداشتی اولیه آن کشور به دست آمده قابل مقایسه است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.