Skip to main content
فهرست مقالات

افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه شرکت ها: نقش جهت گیری سهامداران و شفافیت مالی

نویسنده:

(22 صفحه - از 99 تا 120)

و رابطه آن با هزینه سرمایه شرکت های حاضر (CSR) ما مزایای همراه با افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران (متشکل از ١٥٢ شرکت به عنوان نمونه) را بررسی می کنیم. این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و کاربردی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی، علی یا آزمایشی می باشد، ما با استفاده از متغیرهایی مانند هزینه سرمایه، بازده سهام، گزارش عملکرد اجتماعی و (CSR) و نسبت بدهی به دارایی ها، دریافتیم که، رابطه منفی بین افشاء مسئولیت اجتماعی (CSR) و CSR هزینه سرمایه ای شرکت ها وجود دارد (فرضیه شماره ١)؛ همچنین پی بردیم که رابطه منفی، بین هزینه سرمایه و اهرم مالی در شرکت های با سطوح بالاتری از شفافیت مالی نمایان تر است (فرضیه شماره ٢) و این بدین معنی است که افشاء مالی و افشاء غیر مالی در کاهش هزینه سرمایه ای شرکت ها، بعنوان جایگزین هایی برای یکدیگر عمل می کنند. این مطالعه درک ما را نسبت به پذیرش و افشاء مسئولیت و پیامدهای آن افزایش می دهد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین نمره افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از طریق رتبه اختصاص داده شده به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب با نسبت جاری و سرمایه ی فکری شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد حاجی زاده و همکاران (١٣٩٤) به بررسی افشای اطلاعات حسابداری پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکت هابر اساس تئوری ذینفعان پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین نمره افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از طریق رتبه اختصاص داده شده به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب با نسبت جاری و سرمایه ی فکری شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد حاجی زاده و همکاران (١٣٩٤) به بررسی افشای اطلاعات حسابداری پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکت هابر اساس تئوری ذینفعان پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین نمره افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از طریق رتبه اختصاص داده شده به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب با نسبت جاری و سرمایه ی فکری شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد حاجی زاده و همکاران (١٣٩٤) به بررسی افشای اطلاعات حسابداری پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکت هابر اساس تئوری ذینفعان پرداخته اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.