Skip to main content
فهرست مقالات

زینت گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (15 صفحه - از 47 تا 61)

مطابق آیۀ: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَینَکمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ) (حدید:20)، برخی مفسران گرایش‌های پنج‌گانۀ، لعب، لهو، زینة، تفاخر و تکاثر را ازجمله عمده‌ترین گرایش‌های انسانی برشمرده‌ و آن‌ها را با پنج دورۀ سنیِ حیات دنیوی انسان یعنی کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهن‌سالی مرتبط دانسته‌اند. در این میان گرایش «زینت» با دورۀ جوانی، یعنی بهار عمر و زیباترین فصل حیات دنیوی انسان، متناظر است. به لحاظ معناشناسی مطلق زیبایی، ازجمله معانی زینت است؛ و جوان که به بیان قرآن، در این دوره درنهایت قوّت و از سویی بالندگی و زیبایی جسمانی است، خود مصداق تامّ زینت است. این پژوهش درصدد تبیین اوصاف زینت‌گرایی از منظر آیات قرآن و تفاسیر آن‌ها، و پیوند این گرایش با شاخصه‌های دوران جوانی از دیدگاه روانشناسی رشد است. مطابق آیات قرآنی زینت‌گرایی محدود به بازۀ سنی خاصی نیست، امّا با توجه به شاخصه‌های دوران جوانی ظهور و پدیداری این گرایش می‌تواند در این ایّام باشد. از منظر قرآن زینت‌گرایی دوسویۀ مذمومِ خودنمایی و سویۀ ممدوح خود‌آرائی را در محدودۀ شریعت داراست. برترین زینت از دیدگاه قرآن زینت قلب، یعنی ایمان است و جوانان آراسته به این زینت در کلام وحی ستوده شده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"زیبایی به صورت مطلـق خـود بـه معنـای زینـت است و طبق دیدگاه تفسیری اوج ظهور و پدیداری این گرایش می تواند متناظر با دورٔە جوانی یعنی بهار عمر و زیباترین فصل حیات آدمی باشد. با دقت در فحوای آیات مربوط به حجاب روشن می شود که جلوهگری ها و خودنمایی ها بیشتر از آن کسانی است که در برهۀ جوانی قرار دارند نه کسانی که در سنین کهن سالی هستند؛ چنانکه در آیۀ ٦٠ سورٔە نور آمده است : «بر زنان از کارافتاده ای که امید زناشویی ندارند گناهی نیسـت کـه پوشش خود را کنار نهند، هرچند عفت ورزیدن برای آن ها نیز بهتر اسـت »٤ (نـور:٦٠). نیز در برخی آیات به دوام نداشتن زینت های دنیا تصریح شده است که تعبیر «حیاة الدنیا» در معنـای زندگی زودگذر و پایانپذیری است کـه در مقابـل زنـدگی جـاودانی و ابـدی بـه مـا نزدیـک تر اسـت (طباطبایی ، ١٤١٧ق : ٦٢/١٦). با توجه به همۀ آیات فوق و آنچه از خصوصیات زنـدگی دنیـا و زینت هـای آن در آیـات قرآنـی ذکر شد، ازجمله اینکه ابزار امتحان و زودگذر است ، و از سویی بـا توجـه بـه روحیـۀ آرمـانگرایی و کمال طلبی جوان و جاذبه ای که همۀ زینت های دنیایی برای او دارد، به نظر می رسـد اگـر جـوان تحت هدایتگری های الگو و هادی به حقی قرار گیرد، از همین دوره در مسـیر رسـیدن بـه اهـداف اصلی و غایی آفرینش انسان گام بر خواهد داشت ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.