Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دارو درمانی و روش شرطی سازی در درمان شب ادراری

نویسنده:

کلیدواژه ها :

شب ادراری ،شرطی‌سازی ،ایمی پیرامین

کلید واژه های ماشینی : درمان، کودک، شب ادرارى، دارو درمانى، اطلاعات، روش شرطى‌سازى و دارو درمانى، درمان شب ادرارى، روش دارو درمانى، روش شرطى‌سازى در درمان شب، آغاز درمان براى درمان شب

به منظور مقایسه تأثیر دارو درمانی(قرص ایمی پرامین)و روش شرطی‌سازی در درمان شب ادراری با استفاده از دستگاه‌ زنگ اخبار،50 کودک از مراجعین به مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی تهران که به تصادف در دو گروه جای داده شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.آزمودنیهای دو گروه ازنظر متغیرهایی چون سن،جنس،سطح تحصیلات والدین و میزان درآمد ماهیانه خانواده همتاسازی شده بودند.برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات و پرسشنامه کنترل ماهانه‌ شب ادراری استفاده شد.داده‌های پژوهش به کمک آزمودنیهای آماری خی دو،آزمون تی و تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که دارو درمانی در 45 روز اول درمان مؤثرتر از روش شرطی‌سازی است،اما در 45 روز دوم بین دو گروه از نظر تأثیر روشهای درمانی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.در زمینه میزان عود اختلال،45 روز پس از قطع روشهای درمانی نیز در دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) مقایسه دارو درمانی و روش شرطی‌سازی در درمان شب ادراری ابراهیم حسین‌زاده* ،دکتر بهروز جلیلی** ،فاطمه الحانی*** چکیده به منظور مقایسه تأثیر دارو درمانی(قرص ایمی پرامین)و روش شرطی‌سازی در درمان شب ادراری با استفاده از دستگاه زنگ اخبار،50 کودک از مراجعین به مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی تهران که به تصادف در دو گروه جای داده شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. 45 روز پس از آغاز درمان در گروه دارو درمانی 9/1%کاملا بهبود یافته‌اند و بیشترین درصد در این گروه(63/9%)در طول هفته یک تا دو بار شب ادراری را گزارش نموده‌اند،در حالی که طی این دو گروه شرطی‌سازی هیچ یک از افراد مورد بررسی بهبودی کامل پیدا نکردند و بیشترین درصد آنها(40/9%)هنوز هر شب خود را خیس می‌کردند و از این نظر بین دو گروه تفاوت معنی‌دار مشاهده شد. در حالیکه در گروه شرطی‌سازی،40/9%،45 روز پس از قطع درمان هنوز بهبودی خود را حفظ کرده بودند میزان عود اختلال در گروه دارو درمانی بیش از گروه شرطی‌سازی بوده است و آزمون آماری خی دو نشان داد که تفاوت میزان شب ادراری در پایان مرحله دوم و مرحله سوم درمان در گروه دارو درمانی معنی‌دار بوده است. بنابراین نمی‌توان گفت روش شرطی‌سازی مؤثرتر از روش دارو درمانی است ولی دست (1)- Kelalls (2)- Walsh کم بر پایه نتایج این پژوهش می‌توان گفت که اگر تأثیر روش شرطی‌سازی بیشتر از روش دارو درمانی نباشد کمتر از آن نیست و با توجه به اینکه میزان عود و عوارض دارویی کمتری در روش شرطی‌سازی مشاهده شده می‌توان آن را به عنوان درمان انتخابی جهت بهبود شب ادراری کودکان پیشنهاد نمود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.