Skip to main content
فهرست مقالات

رتبه بندی رویدادهای استرس زا و ارتباط آن با اختلالهای روانی در جمعیت عمومی زاهدان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلیدواژه ها :

اختلالات روانی ،زاهدان ،رویدادهای استرس‌زا

کلید واژه های ماشینی : استرس ، رتبه‌بندى رویدادهاى استرس‌زاى زندگى ، زاهدان ، استرس‌زا ، جدول رتبه‌بندى رویدادهاى استرس‌زاى زندگى ، بیمار ، مقایسه جدول رتبه‌بندى رویدادهاى استرس‌زاى ، رتبه‌بندى رویدادهاى استرس‌زا ، رویدادهاى استرس‌زا ، رویدادهای استرس‌زای

استرسهای روانی-اجتماعی به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده بیماریهای بدنی و روانی،مقوله‌ای بهداشتی‌اند.از این‌ رو شناسایی این استرسها و ارزیابی آنها در گروههای مختلف برای تعیین گروههای آسیب‌پذیر ضروری می‌باشد.این پژوهش‌ با هدف بررسی رابطه استرس با بروز اختلالهای روانی،کمی‌سازی آن و مقایسه علایم روانی هر یک از رویدادهای استرس‌زا در گروههای مختلف با استفاده از پرسشنامه رویدادهای زندگی و پرسشنامه SCL-90-R انجام شده است.آزمودنیهای‌ پژوهش را 410 نفر(211 زن،199 مرد با میانگین سنی 3/31 سال)تشکیل داده‌اند.این افراد براساس نمونه‌گیری‌ خوشه‌ای-تصادفی از جمعیت عمومی شهرستان زاهدان انتخاب شدند.تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمونهای‌ آماری Z ،آنالیز واریانس و روش توکی به کمک نرم‌افزار SPSS انجام شد.تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین استرس‌ (2/57)در جمعیت مورد بررسی تفاوت اندکی با حد بیماری‌زایی آن(3/58)داشته است.همچنین در افراد مجرد،کم‌سواد و زنان مشکلات عصبی-روانی بیشتر و شدیدتر است.مردان،افراد جوانتر،زنان و مردان بلوچ با رویدادهای استرس‌زای‌ بیشتری مواجه می‌گردند.بستری شدن یکی از اعضاء خانواده،زاد و ولد،مرگ و میر غیر منتظره،مشکلات مالی،بالا رفتن‌ هزینه‌های زندگی،بیکاری و اختلافات خانوادگی از شایعترین رویدادهای استرس‌زای زندگی بوده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس با بروز اختلالهای روانی،کمی‌سازی آن و مقایسه علایم روانی هر یک از رویدادهای استرس‌زا در گروههای مختلف با استفاده از پرسشنامه رویدادهای زندگی و پرسشنامه SCL-90-R انجام شده است. همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود،تجربه استرس روانی بستری شدن یکی از اعضای خانواده(به دلیل مشکلات بهداشتی-درمانی) جدول 2-ادامه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-ادامه (به تصویر صفحه مراجعه شود) بیش از دیگر موارد(39/6%)توسط افراد مورد بررسی گزارش گردیده است. در گروههای تحصیلی(دیپلم و بالاتر، متوسطه،ابتدایی یا بیسواد)تحلیل واریانس و روش توکی فقط میان دو گروه کم‌سواد و دیپلم به بالا تفاوت معنی جدول 4-میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای مورد بررسی در ابعاد پنج‌گانه آزمون SCL-90-R و آزمون استرس برحسب جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-مقایسه فراوانی رویداداهای استرس‌زای زندگی در گروههای مختلف برحسب جنسیت،سن،وضعیت تأهل،وضعیت تحصیلی،وضعیت مالی،قومیت،تعامل زن و قوم،تعامل مرد و قوم (به تصویر صفحه مراجعه شود) داری در علایم جسمی‌سازی هیجانات(0/001< P ، 7/277 F )و افسردگی(0/01< P ،4/091 F )نشان داد. Lazarus جدول 6-مقایسه ده رویداد استرس‌زای اول برحسب میانگین در سه پژوهش،پژوهش حاضر،بررسی متقی‌پور و پژوهش پیکل (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7-مقایسه میانگین نمره‌های مقیاسهای پنج‌گانه آزمون SCL-90-R در پژوهشهای باقری یزدی،میرزایی،دولت آبادی و پژوهش حاضر (به تصویر صفحه مراجعه شود)1 2 3 تفاوت اندک بین نمره میانگین استرس در یکسال گذشته(57/2)در کل آزمودنیها با حد مرضی استرس (58/3)گویای روبرو شدن آزمودنیها با استرس بالا می‌باشد و می‌توان انتظار داشت که اختلالهای روانی در آن جامعه شیوع بیشتری داشته باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.