Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فشارهای روانی یک محیط کار صنعتی

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 29 تا 37)

کلیدواژه ها :

فشارهای روانی ،کارگران ،ناخشنودی شغلی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، استرس، محیط کار، کارگران، کارمندان، نوبت‌کار، وضعیت شغلى کارکنان مورد بررسى، روزکار، کارگران و کارمندان روزکار، کار

به منظور بررسی عمده‌ترین عوامل فشارزای روانی و علل ناخشنودی شغلی در کارکنان یک واحد صنعتی،230 نفر از کارگران و کارمندان روزکار و نوبت کار اداری و عملیاتی آن واحد با نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و مورد ارزیابی‌ قرار گرفتند.پرسشنامه‌ای که برای این منظور تهیه شده بود دارای پنج دسته عوامل فشارزا در محیط کار(عوامل همیشگی، موقتی و مرتبط با نوع و محیط کار،عوامل حادثه‌زا،مسائل انسانی و روابط با دیگر کارکنان،امکانات رفاهی و تغذیه) می‌شد.داده‌های پژوهش به کمک روشهای آمار توصیفی و به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج‌ نشان داد که مهمترین اشتغال خاطر و فشار روانی در کلیه کارکنان مسائل انسانی و روابط در محیط کار،عوامل حادثه‌زا و عوامل همیشگی بوده است.نارضایتی از امکانات رفاهی-تغذیه و عوامل مرتبط با نوع کار در درجات پایین‌تر قرار داشته‌ است.میانگین کل استرس در دسته‌های مختلف 02/2 و انحراف معیار 88/0 بود.در مجموع استرس گزارش شده توسط کارمندان بالاتر از کارگران بود که تفاوت موجود در سطح 05/0 معنی‌دار است.نوبت‌کاران نیز درجات بالاتری از استرس‌ را در مقایسه با روزکاران گزارش نموده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"همانطور که جدول 5-نتایج آنالیز واریانس عوامل استرس‌زای محیط کار (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 6 توزیع فراوانی کارکنان مورد بررسی بر حسب وضعیت شغلی و نوبت‌کاری نشان داده شده است. جدول 6-توزیع وضعیت شغلی کارکنان مورد بررسی بر حسب رده شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 7،مقایسه وضعیت استرس در کل کارگران و کارمندان اعم از روزکار و نوبت‌کار نشان داده شده است. در جدول 8-مقایسه میزان استرس در کارکنان نوبت‌کار و روزکار برحسب میانگین و انحراف معیار (به تصویر صفحه مراجعه شود) میزان استرس نوبت‌کاران بطور محسوسی بیشتر از روزکاران است و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد جدول 9 وضعیت استرس در کارمندان نوبت‌کار و روزکار نشان داده شده است. جدول 9-مقایسه وضعیت استرس در کارمندان نوبت‌کار و روزکار برحسب میانگین و انحراف معیار (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقایسه کارگران و کارمندان روزکار از نظر میزان استرس تجربه شده نشان داد که کارمندان روزکار بیش از کارگران روزکار دچار استرس بوده‌اند و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بوده است(جدول 10). برای روشن شدن اینکه در هر کدام از جدول 12-مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات استرس در کارگران نوبت‌کار و روزکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) بخشهای پنج‌گانه کدام عامل در درجه نخست اهمیت قرار دارد و کدام عامل کمترین میزان استرس‌زایی را داشته است،بخشی از نتایج بررسی میزان استرس،مربوط به هر بخش از پرسش‌نامه در کل کارکنان در جدول 13 ارائه شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.