Skip to main content
فهرست مقالات

کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در "بیماران عروقی قلبی"

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 14 تا 24)

کلیدواژه ها :

استرس ،مقابله ،ناراحتی ناشی از استرس ،حساسیت اجتماعی ،بیماریهای عروقی قلب

کلید واژه های ماشینی : بیماران، استرس، حمایت اجتماعى بیماران عروقى قلب، بیماران عروقى قلب، میزان حمایت اجتماعى بیماران عروقى، بیماران عروقى قلب حاد، بیماریهاى عروقى قلب، بیماران حاد عروقی قلب، بیماران عروقى قلب مزمن، فردى بیماران عروقى قلب

پیشرفتهای نوین پزشکی رفتاری،توجه متخصصان روانشناسی تندرستی را به نقش کلیدی عوامل غیر زیستی در بیماریهای قلبی عروقی معطوف ساخته است.در پژوهش حاضر،نقش عوامل خطر ساز روانی-اجتماعی یعنی میزان‌ استرس،شیوه مقابله با آن و کیفیت روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.این عوامل در سه گروه که همگی مرد بودند (75 N)،و از بیماران حاد عروقی قلب (25 n)،بیماران مزمن عروقی قلب (25 n)و افراد سالم(25 n)تشکیل‌ می‌شد از نظر سن،جنس،تحصیلات،در آمد،وضع تأهل،شغل،مسکن و تعداد اعضاء خانواده،همتا شده بودند؛به کمک‌ پرسشنامه‌های رویدادهای مهم زندگی،پاسخهای مقابله‌ای و کیفیت روابط،ارزیابی شدند.داده‌های پژوهش به کمک روش آماری تحلیل واریانس،تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان داد که بیماران حاد عروقی قلب در رویارویی با رخدادهای‌ پرفشار زندگی آشفتگی روانی را بیشتر از افراد سالم بجزیه کرده‌اند،پاسخهای مقابله‌ای آنان نیز بیشتر مبتنی بر مهار هیجانی‌ بوده و در کیفیت روابط خود کشمکشهای بین فردی بیشتری داشته‌اند.همچنین بیماران مزمن عروقی قلب در مقایسه با افراد سالم در تمام موارد وضعی مشابه بیماران حاد عروقی قلب داشتند؛اما بین دو گروه قلبی تفاوت معنی داری در هیچیک از عوامل دیده نشد.این بررسی نشان داد که میزان ناراحتی ناراحتی ناشی از استرس،پاسخهای هیجانی در رویارویی با استرس و کشمکشهای بین فردی در روابط اجتماعی نقشی تعیین کننده در بروز و تشدید بیماریهای عروقی قلب دارند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان داد که بیماران حاد عروقی قلب در رویارویی با رخدادهای پرفشار زندگی آشفتگی روانی را بیشتر از افراد سالم بجزیه کرده‌اند،پاسخهای مقابله‌ای آنان نیز بیشتر مبتنی بر مهار هیجانی بوده و در کیفیت روابط خود کشمکشهای بین فردی بیشتری داشته‌اند. جدول 3-نتایج تحلیل واریایس مقایسه شمار رویدادهای استرس زا در گروههای مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرضیه دوم پژوهش نشان داد که میزان دیسترس بیماران عروقی قلب بیشتر از افراد سالم است. همچنین q مشاهده شده بین بیماران جدول 7-نتایج تحلیل واریانس میزان کشمکشهای بین فردی گروههای مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) عروقی قلب مزمن و افراد سالم(3/96)از q بحرانی (3/76)با درجات آزادی 3 و 72 بزرگتر است. تأیید فرضیه سوم نشان داده است که بیماران عروقی قلب در برابر استرس و فشارهای زندگی بیشتر از افراد سالم پاسخهای هیجانی از خود بروز می‌دهند به بیان دیگر این افراد با مسائل زندگی به صورت هیجانی برخورد می‌کنند،در واکنش به استرسها بیشتر دچار تنش و آشفتگی می‌شوند و تنش بیشتر به تشدید واکنشهای قلبی عروقی و ایجاد بیماریهای عروقی قلب کمک می‌کند. این یافته پژوهش با پژوهشهای استفانز و همکاران(1987)،پاجل و همکاران(1987)، روک(1984)و هوبفل و لاندن(1986؛همه به نقل از پیرس و همکاران،1991)و همچنین کولیک و ماهلر (1989؛به نقل از شریدان و رادماچر،1992)همخوانی دارد و با بررسی ویدنر و همکاران(1992)در این مورد همسو است و نشان می‌دهد بیماران عروقی قلب به سبب وجود کشمکشهای زیاد در روابط خود با دیگران،پیوسته در خشم و احساسهای دوگانه به سر می‌برند و فشار و ناراحتی زیادی را بر خود هموار می‌کنند و همین امر زمینه ساز ابتلاء به تصلب شرایین و بیماری عروقی قلب در آنان می‌گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.