Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوع استرس شدید، عوامل استرس زا و تأثیر آنها بر عملکرد مدیران بیمارستانها

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 40 تا 48)

کلیدواژه ها :

عملکرد ،استرس ،مدیران بیمارستان ،عوامل استرس‌زا

کلید واژه های ماشینی : استرس، مدیران، پژوهش میزان شیوع استرس، کارکنان، مدیران بیمارستانها، عوامل استرس‌زا، پژوهش میزان شیوع استرس‌زا، میزان شیوع استرس مدیران برحسب، عملکرد مدیران بیمارستانها، میزان استرس

هدف اصلی این پژوهش میزان شیوع استرس در میان مدیران بیمارستانهای دو استان فارس و خوزستان،تعیین‌ عوامل استرس‌زا در نزد آنان و ارزیابی استرس بر جنبه‌های مختلف عملکرد آنها بود.از جمله اهداف فرعی این‌ پژوهش تعیین ارتباط بین خصوصیات فردی مدیران استرس آنها می‌باشد.جهت انجام این پژوهش کلیه مدیران‌ بیمارستانهای دو استان فارس و خوزستان(مجموعا 79 نفر)در نظر گرفته شدند که به علت عدم علاقه برخی از آنها نسبت‌ به مشارکت یا تکمیل پرسشنامه،اطلاعات مربوط به 53 نفر از آنان در این مقاله تجزیه و تحلیل گردیده‌است.یافته‌های‌ پژوهش میزان شیوع استرس‌زا در میان مدیران مورد بررسی 58%نشان داد که به تفکیک این میزان در مدیران استان‌فارس‌ 51%و در مدیران استان خوزستان 70%بود.میزان شیوع استرس مدیران برحسب نوع بیمارستان دولتی و خصوصی به‌ ترتیب معادل 2/68%و 1/11%بود.در رتبه‌بندی کلی عوامل استرس‌زاده عامل زیر به ترتیب بیشترین اهمیت را از لحاظ استرس‌زایی برای مدیران داشتند:1-مشکلات مربوط به گرانی،2-شرایط فیزیکی محیط کار،3-توفیق افرد فرصت‌ طلب،4-مشکلات با زیردستان،5-دشواری مسئولیت‌های محوله،6-مسئولیت در قبال سلامتی بیماران،7- مسئولیت های پیش از اندازه،8-کمبود امکانات تفریحی سالم،9-کمبود حقوق و مزایا و 10-پایین بودن سطح فرهنگ‌ اجتماعی.نزدیک به نیمی از عواملی که برای این افراد استرس‌زا شناخته شدند از جمله عوامل شغلی بودند.در بررسی‌ اثرات استرس بر جنبه‌های مختلف عملکرد مدیران،نتایج بدست‌آمده نشان داد که استرس موجب تضعیف روحیه‌ مدیران در محیط کار،کاهش انگیزه کاری،کاهش کیفیت کار و از بین رفتن تمرکز فکر مدیران جهت تصمیم‌گیری مؤثر گردیده‌ است.یافته‌های این پژوهش همچنین نشان داد که بین میزان استرس مدیران با سن،سابقه کار،داشتن سابقه مدیریت،شمار کارکنان زیر نظر آنان و شمار تخت‌های بیمارستانی آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد.بین سن،سابقه‌ کار و سابقه مدیریت با میزان استرس مدیران منفی بود.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های این پژوهش همچنین نشان داد که بین میزان استرس مدیران با سن،سابقه کار،داشتن سابقه مدیریت،شمار کارکنان زیر نظر آنان و شمار تخت‌های بیمارستانی آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد. در پژوهش دیگری که توسط حیدری گرجی (1372)پیرامون اثرات فشارهای عصبی-روانی ناشی از (1)- Kawa and Araki (2)- Alma محیط کار بر عملکرد نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام شد نشان داده‌شد که 100%جامعه مورد بررسی بطور آشکار و قاطع وجود استرس‌زا در خود نفی نکردند و 78%از آنها محیط کار را بعنوان محیط استرس‌زا معرفی نمودند. در پژوهش ملکوتی و همکاران (1373)که بمنظور بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالهای افسردگی و اضطراب در کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد یک همبستگی مثبت بین میزان استرس با افسردگی و اضطراب کارکنان توسط رئیس و احساس حقارت نسبت به شغل محول شده از مهمترین عوامل استرس‌زا شناخته شدند. جدول 1-توزیع فراوانی آزمودنیهای پژوهش بر حسب نوع بیمارستان و دارا بودن استرس (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-توزیع فراوانی آزمودنیهای پژوهش بر حسب استان محل خدمت و دارا بودن استرس (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-رتبه‌بندی کلی عوامل استرس‌زا در آزمودنیهای پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) ادامه جدول 3 (به تصویر صفحه مراجعه شود) 1-مشکلات مربوط به گرانی،تورم و هزینه زندگی 2-شرایط فیزیکی محیط کار،خستگی و حوادث ناشی از آن 3-توفیق افراد فرصت‌طلب 4-مشکلات با زیردستان 5-دشواری مسئولیتهای محوله 6-مسئولیت در قبال سلامتی بیماران 7-مسئولیت‌های بیش از اندازه 8-کمبود امکانات تفریحی سالم 9-کمبود حقوق و مزایا 10-پایین بودن سطح فرهنگ اجتماعی بحث در یافته‌ها یافته‌های این پژوهش نشان داد که در میان عوامل استرس‌زای فردی،خانوادگی،شغلی و اجتماعی- اقتصادی-فرهنگی،عوامل شغلی بیشترین نقش استرس‌زایی را در زندگی مدیران بیمارستانها داشته‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.