Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی بر عوامل مؤثر در ایجاد محدودیت بهره وری در سازمانهای صنعتی و بازرگانی

نویسنده:

(8 صفحه - از 6 تا 13)

بهره وری از مفاهیم توسعه یافته در قرن بیستم است و مسلما در قرن حاضر تمام کشورها اعم از صنعتی و غیر صنعتی از کاربرد آن در ابعاد مختلف موضوعات فنی و اجتماعی گریز ناپذیرند . ادبیات موضوع بهره وری عمدتا تکیه بر شناخت مفهوم بهره وری ، ابعاد بهره وری ، عناصر تشکیل دهنده بهره وری ، تفاوت معانی واژه های بهره وری ، کارایی ، اثربخشی و اندازه گیری آن در سازمانهای صنعتی را دارد . در اینمقاله تلاش شده است به صورت فشرده ضمن بازگشایی مفاهیم بهره وری و تفاوت آن با کارایی و اثربخشی تکیه بر عوامل موثر بر بهره وری به ویژه عوامل محدود کننده یا باز دارنده در توسعه و افزایش بهره وری بحث شود. این هدف با مطرح کردن یک عامل محدود کننده برون سازمانی چون قوانین و مقررات دولتی و چهار عامل درون سازمانی مانند شکست مدیریت در ایجاد جو مناسب در دستیابی به بهره وری مناسب، اندازه و بلوغ سازمانی، عدم توانایی در اندازه گیری و ارزیابی بهره وری نیروی انسانی و منابع فیزیکی، شیوه های انجام کار و عوامل تکنولوژیکی به صورت انفرادی و جمعی و ارائه تحلیلهای لازم همراه با نمونه تحلیل شده است.

خلاصه ماشینی:

"این هدف با مطرح کردن‌ یک عامل محدودکننده برون‌سازمانی چون قوانین و مقررات دولتی و چهار عامل درون‌سازمانی مانند شکست مدیریت در ایجاد جو مناسب در دستیابی به بهره‌وری مناسب،اندازه و بلوغ سازمانی،عدم توانایی در اندازه‌ گیری و ارزیابی بهره‌وری نیروی انسانی و منابع فیزیکی،شیوه‌های انجام‌ کار و عوامل تکنولوژی به صورت انفرادی و جمعی و ارائه تحلیلهای‌ لازم همراه با نمونه تحلیل شده است. برای دستیابی به بهره‌وری این مثال باید عواملی مانند سرعت، (به تصویر صفحه مراجعه شود) ترافیک،تعداد چراغهای راهنما،کارایی موتور اتومبیل و همین طور کارایی خود بنزین را مورد توجه قرار داد. منافع رشد بهره‌وری بیشتر برای همگان روشن‌ است چرا که در آینده می‌توان به میزان زیادتری با منابع کمتر یا همان (به تصویر صفحه مراجعه شود) میزان منابع دست به تولید زد و میزان سطح زندگی را افزایش داد. با توجه به افزایش تعداد اتومبیل‌های و کالاهای صنعتی دیگری‌ که هر روز در ژاپن به آمریکا صادر می‌شود،روابط بین دو کشور در یک نقطه بحرانی است و به منظور کاهش رشد نارضایتی به جهت این مبادله بازرگانی نابرابر، ژاپنی‌ها بیشتر کالاهای صنعتی خود را در آمریکا تولید می‌نمایند. مدیران سازمانها نیاز به شناخت‌ مرزهای سازمانی داشته و مسئولیت شغلی آنان برای اداره مؤثر امور ایجاب می‌نماید به شناسایی عوامل درونی و بیرونی محیط سازمان پرداخته و ضمن تفکیک این عوامل از یکدیگر،مدیران‌ تأثیرگذاری هر کدام را چه به صورت عامل بازدارنده و یا تسهیل‌ کننده بر بهره‌وری را اندازه‌گیری نمایند. P ,1997, York New , McGraw-Hill , Productivity Jr. Raising , Hornbruch Frederick 17- Deterayblsky 18- " productivity in sag stop to How ,"."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.