Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در کلان شهر اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 349 تا 364)

آلودگی صوتی یکی از معضلات رو به افزایش زیست بوم های شهری است که با سلب آسایش صوتی از شهروندان، عاملی زیدان آور برای سلامتی روحی، روانی و جسمی شناخته شده است اهواز، به عنوان کانون شهری استراتژیکی غرب ایران و شهری چندنقشی در مقیاس ملی، با توجه به روند گسترش فضایی، الگوی استقرار صنایع سنگین و کارگاه ها، عبور خدط راه آهن سراسری از درون بافت شهر و دلایل متعدد دیگر، از شهرهای با تعداد بالای آلاینده های صوتی و میزان پایین آسایش صوتی محسدوب مدی شدود نارضایتی شهروندان از آلودگی صوتی، جمعیت گریزی و کاهش قیمت زمین شهری در بخش های با تراز بالای صوتی از مهدم تدرین پیامددهای آلاینده های صوتی در کلان شهر اهواز است بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در نواحی کلان شهر اهواز است پژوهش حاضر از نو توصیفی تحلیلی است و رویکرد حاکم بر آن، تحلیل مکانی است در آنالیز مکانی پس از - شناخت تمامی کاربری های صداساز، پهنه بندی آلودگی صوتی در سطح نواحی کلان شهر اهواز با استفاده از برنامه جدانبی تحلیدل فضایی ، و ابزار Kriging و Fuzzy Overlay و در سه مرحله انجام گرفت در نهایت، نقشه آسایش صوتی تهیه شدد یافته های پژوهش حاکی از آن است که ناحیة 4 - 2 ناحیة 4 در منطقة 2( با ضریب مکانی 879 / 0 و ناحیة 1 - 6 ناحیة 1 در منطقة 6 ( با ضریب 807 / 0 از کمترین آسایش صوتی برخوردارند همچنین، نواحی 1 - 5 ناحیدة 1 در منطقدة 5 ( و 5 - 4 ناحیدة 5 در منطقدة 4( بدالاترین ضریب آسایش صوتی را دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.