Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر برنامه پی.ال.یو. در تغییر نگرش دختران پایه اول راهنمایی نسبت به دانش آموزان استثنایی

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 62 تا 68)

کلیدواژه ها :

نگرش ،دانش‌آموزان ،تهران ،پیالیو ،کودکان استثنایی

کلید واژه های ماشینی : نگرش ، یو ، عادى نسبت به دانش‌آموزان استثنایى ، دانش‌آموزان استثنایى ، دانش‌آموزان عادى نسبت به دانش‌آموزان ، برنامه ، تغییر نگرش ، دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت ، توصیف دانش‌آموزان استثنایى به کار ، آموزشى براى تغییر نگرش

123 دانش‌آموز دختر که به طور تصادفی از دو مدرسه راهنمایی انتخاب شده بودند در دو گروه آزمایش و گواه جای‌ داده شدند و به پرسشنامه‌های نگرش‌سنج پاسخ دادند.پرسشنامه دارای سه بخش بود.بخش نخست دارای 20 پرسش بود که نگرش کلی و دو عامل جامعه‌طلبی و موقعیت تحصیلی را می‌سنجید.بخش دوم شامل 31 ویژگی(مثبت،منفی و حساس)بود و از آزمودنی‌ها پرسیده شد برای توصیف یک دانش‌آموز استثنایی کدام ویژگی را به کار می‌برند.بخش سوم‌ دارای پرسشهایی درباره تجربه‌های پیشین آزمودنی‌ها با دانش‌آموزان استثنایی بود.پس از پاسخگویی به پرسشنامه،برنامه‌ آموزشی در هشت جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد.سپس هر دو گروه دوباره به پرسشنامه‌های نگرش‌سنج پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند عاملی با اندازه‌گیریهای مکرر تجزیه‌وتحلیل گردید.نتایج نشان داد که‌ در پس آزمون دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ویژگیهای مثبت بیشتری را برای توصیف دانش‌آموزان‌ استثنایی به کار برده‌اند،ولی در سایر خرده مقیاسها تفاوت معنی‌داری دیده نشد.نتایج کیفی نشان داد که دانش‌آموزان در این دوره با دانش‌آمزان استثنایی آشنا شدند و آشنایی بیشتر باعث شد که احساس بهتری نسبت به دانش‌آمزان استثنایی‌ داشته باشند و در آینده برای سازگاری تلاش کنند.

خلاصه ماشینی:

""در تغییر نگرش دختران پایه اول راهنمایی نسبت به دانش‌آموزان استثنایی عاطفه غیاب‌فخری* دکتر محسن شکوهی‌یکتا** چکیده 123 دانش‌آموز دختر که به طور تصادفی از دو مدرسه راهنمایی انتخاب شده بودند در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند و به پرسشنامه‌های نگرش‌سنج پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در پس آزمون دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ویژگیهای مثبت بیشتری را برای توصیف دانش‌آموزان استثنایی به کار برده‌اند،ولی در سایر خرده مقیاسها تفاوت معنی‌داری دیده نشد. به دنبال این بررسیها،پژوهشهایی نیز انجام شد که تأثیر مداخله‌های آموزشی را بر تغییر نگرش دانش آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان استثنایی بررسی می‌کرد. بخش نخست دارای 20 پرسش است از دانش‌آموزان خواسته می‌شود،فرض کنند روزی یک دانش‌آموز استثنایی به عنوان دانش‌آموزی جدید به کلاس آنها می‌آید و سپس به پرسشهایی که در مورد او شده پاسخ دهند. پرسشهایی مانند:آیا در نخستین روز که او را می‌بینی به او لبخند می‌زنی؟در بخش دوم آزمون،31ویژگی(مثبت،منفی و حساس)آورده شده و از آزمودنی‌ها خواسته می‌شود که دور هر یک از ویژگیهایی که آنها برای توصیف یک دانش‌آموز استثنایی به کار می‌برند خط بکشند. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی بر روی آزمودنیهای گروه آزمایش تأثیر داشته و آنها برای توصیف دانش‌آموزان استثنایی(پس از اجرای برنامه آموزشی)ویژگیهای مثبت بیشتری را به کار برده‌اند. در بررسی حاضر پیش‌بینی می‌شد که نگرش دانش‌آموزان در بخش نخست آزمون نمره‌های بالاتری داشته بر بخش دوم برای توصیف دانش‌آموزان استثنایی،صفات مثبت بیشتر،صفات منفی کمتر و صفات حساس(که نشان‌دهنده احساسات ترحم‌آمیز است)کمتر به کار رود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.