Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و ترس مرضی در دوران بارداری در شهر اهواز

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 56 تا 61)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اضطراب ،سلامت روانی ،MMPI ،ترس مرضی ،بارداری

کلید واژه های ماشینی : باردار ، دوران بارداری در شهر اهواز ، زنان باردار ، زنان ، میزان شیوع افسردگى ، باردارى ، بررسى تعیین میزان شیوع افسردگى ، ترس مرضى در دوران باردارى ، بیماران ، ترس مرضی در دوران بارداری

هدف از اجرای این پژوهش،تعیین میزان شیوع افسردگی،اضطراب و ترس مزضی در دوران بارداری در شهر اهواز می‌باشد.برای این منظور 360 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به درمانگاهها،بیمارستانهای دولتی و مطب‌های خصوصی‌ در فاصله دی‌ماه 1376 تا خرداد 1377 که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند و 60 نفر زن غیرباردار از میان‌ مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشت،مطب‌های خصوصی متخصصان زنان و مامایی و بیمارستانهای دولتی به عنوان گروه‌ گواه برگزیده شده بودند به کمک پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا مورد بررسی قرار گرفتند.داده‌های بدست آمده‌ به کمک روشهای آمارتوصیفی و آزمون خی‌دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که هیچگونه تفاوت‌ معنی‌داری از نظر افسردگی،اضطراب و ترس مرضی در سه‌ماهه اول دوم و سوم بارداری وجود ندارد.همچنین بین دو گروه آزمایشی(زنان باردار)و گروه گواه(زنان غیرباردار)تفاوت معنی‌داری از نظر افسردگی،اضطراب و ترس مرضی در تمام دوره دیده نشد.

خلاصه ماشینی:

"برای این منظور 360 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به درمانگاهها،بیمارستانهای دولتی و مطب‌های خصوصی در فاصله دی‌ماه 1376 تا خرداد 1377 که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند و 60 نفر زن غیرباردار از میان مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشت،مطب‌های خصوصی متخصصان زنان و مامایی و بیمارستانهای دولتی به عنوان گروه گواه برگزیده شده بودند به کمک پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین پارلبرگ26 ،و نیجرهوتس27 ،پاسچیر28 ، هینین29 و دکر30 (1996)نشان دادند که عوامل روانی- اجتماعی پیش‌بینی‌کننده سلامت مادر و پیامدهای میزان شیوع افسردگی،اضطراب و ترس مرضی در دوران بارداری بوده و بر پایه فرضیه‌های زیر اجرا گردیده است. آزمون خی‌دو در سه سطح کم،متوسط و زیاد(مرضی) در خرده مقیاس‌های D و Pt آزمون MMPI بین دو گروه آزمایشی و گواه تفاوت معنی‌داری نشان نداد. همانطوری که در جدول 3 دیده می‌شود هیچ یک از 3 فرضیه پژوهش جدول3-نتایج آزمون خی‌دو در سه ماهه اول،دوم و سوم در دو سطح کم و متوسط(بهنجار)و زیاد(مرضی)در خرده مقیاس‌های بالینی D و Pt آزمون MMPI (360 N ). (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث در یافته‌ها هدف این بررسی تعیین میزان شیوع افسردگی، اضطراب و ترس مرضی در زنان باردار در شهر اهواز بود. آزمون خی‌دو نشان داد که در سه ماه اول،دوم و سوم بارداری از نظر میزان شیوع افسردگی،اضطراب و ترس مرضی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین این بررسی نشان داد که بین دو گروه آزمایشی و گواه تفاوت معنی‌داری از نظر میزان شیوع افسردگی،اضطراب و ترس مرضی بجز در خرده مقیاس Pa (پارانویا)دیده نشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.