Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی استرسهای شغلی کارکنان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

استرسهای شغلی ،کارکنان مدارک پزشکی ،بیمارستانهای آموزشی ،بهداشت حرفه‌ای

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، استرس ، کارکنان مدارک پزشکی شاغل ، استرسهای شغلی کارکنان مدارک پزشکی ، پزشکان ، شغلى کارکنان مدارک پزشکى شاغل ، کارکنان مدارک پزشکى ، مدارک پزشکی ، مدارک پزشکى ، میزان استرس

با استفاده از پرسشنامه نقش‌های شغلی اسیپو و همکاران،117نفر زن و 78 نفر مرد از نظر میزان استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفتند.داده‌های پژوهش به کمک شاخصهای آمار توصیفی و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان دادند که برای کارکنان هر چهر بخش:1-پذیرش،2-بایگانی مدارک پزشکی،3-آمار و 4-کدگذاری،محیط فیزیکی کار بیشترین میزان استرس زایی را داشته است.آزمون آماری خی دو ارتباط معنی‌داری را میان شدت استرس شغلی‌ و جنسیت،وضعیت تأهل و میزان تحصیلات افراد مورد بررسی نشان داد.بدین معنی که میزان استرس زنان در جامعه‌ مورد بررسی بیش از مردان،کارکنان مجرد بیش از کارکنان متأهل و کارکنان با تحصیلات کارشناسی و بالاتر بیش از کارکنان با سایر مدارک تحصیلی بود.افراد مورد بررسی مهمترین عوامل استرس زای محیط کار خود را عدم توانایی پاسخ به تمامی‌ بیماران مراجعه کننده،کم بودن فضای پذیرش و بایگانی،تأخیر حضور پزشکان،عدم بکارگیری تکنولوژی جدید در بایگانی،نفرستادن به موقع پرونده از بخشها،اشتباه بودن آمار بخشها،ارائه نکردن به موقع آمار توسط بخشها،بی‌توجهی‌ مسئولین به آمار تهیه شده،ناخوانا بودن خط پزشکان،عدم درج تشخیص نهایی توسط پزشکان،به کار نگرفتن نشانه‌های‌ اختصاری رایج و عدم توجه مسئولین به کدگذاری بیماریها برشمرده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"بررسی استرسهای شغلی کارکنان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران دکتر پوران رئیسی* ،فرشید منجمی** چکیده با استفاده از پرسشنامه نقش‌های شغلی اسیپو و همکاران،117نفر زن و 78 نفر مرد از نظر میزان استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. بدین سبب هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع استرس در کارکنان مدارک پزشکی در بیماستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران و تعیین عوامل استرس زای شغلی آنان بوده است. پرسشنامه یاد شده از سه قسمت تشکیل شده است که 60 پرسش نخست آن برای سنجش استرس فرد از شش بعد:1-بارکاری نقش،2-بی‌کفایتی نقش،3-دوگانگی نقش،4-محدوده نقش،5-مسئولیت و 6-محیط فیزیکی می‌باشد که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی مشابهی که عبدی(1373)بر روی استرس شغلی پرستاران و ارتباط آن با فرسودگی شغلی 24 پرستار شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانهای شهر یزدی انجام داد دریافت که بیشتر پرستاران در پنج بعد تنیدگی ناشی از نقش(یعنی بارکاری نقش،بی‌کفایتی نقش،دوگانگی نقش،مسئولیت و محیط فیزیکی)در سطح طبیعی قرار داشتند و از نظر بعد محدوده نقش استرس آنها در سطح متوسط بود. در پژوهش دیگری که توسط حیدری گرجی(1372)به منظور بررسی عوامل استرس‌زای شغلی مدیران پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان گیلان انجام گردید،نشان داده شد که بی‌توجهی مسئولین به پیشنهادهای ارائه شده از سوی مدیران،کمبود فضای کافی برای کار،کمبود وسایل و تجهیزات بیمارستانی،تغییر و گسترش بخشها از عوامل استرس‌زا بوده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.