Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نگرش دانشجویان مجرد رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد ازدواج

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 109 تا 116)

کلیدواژه ها :

نگرش ،ازدواج ،دانشجویان پزشکی

کلید واژه های ماشینی : ازدواج، رشته پزشکى دانشگاه علوم پزشکى، پزشکى دانشگاه علوم پزشکى ایران، دانشجویان، نگرش، نگرش دانشجویان مجرد رشته پزشکی، دانشجویان مجرد رشته پزشکى دانشگاه، نگرش دانشجویان مجرد رشته پزشکى، دانشجویان مجرد رشته پزشکی دانشگاه، دانشجویان پزشکى دانشگاه علوم پزشکى

از آنجا که نگرش افراد به ویژه جوانان نسبت به ازدواج،تشکیل خانواده ومشکلات و موانع آن نقش به سزایی در گرایش‌ آنها نسبت به ازدواج دارد،بررسی نگرش جوانان به ویژه قشر دانشجو نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده و تشکیل خانواده دارای اهمیت تلقی‌ می‌شود.در پژوهش حاضر نگرش 521 تن از دانشجویان مجرد رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌ درمانی ایران در مورد ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است.این افراد از مقاطع مختلف تحصیلی به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای‌ و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند.ابزار مورد استفاده د راین پژوهش را یک پرسشنامه نگرشی تشکیل داده است که پایایی آن‌ از طریق آزمون-آزمون مجدد اندازه‌گیری و اعتبار صوری آن نیز بررسی شد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس،آزمون t و آزمون شفه استفاده شده است.نتایج پژوهش اصلی نشان داد که نگرش‌ دانشویان در مجموع مثبت و در متغیرهای سن،وضعیت اقتصادی-اجتماعی،محل سکونت،مقاطع تحصیلی و اقدام به‌ انتخاب همسر تفاوت معنی‌داری دارد.یافته‌ها نشان داد که گروه سنی 30-26 سال،گروه کم درآمد،گروه کارورز، دانشجویان شهرستانی و گروهی که برای انتخاب همسر اقدام کرده بودند،نگرش مثبت‌تری نسبت به سایر گروهها نشان‌ داده‌اند.در ضمن یافته‌های پژوهش گویای آن است که ایجاد حمایتهای خانوادگی،اجتماعی و اقتصادی و رفع موانع دست‌ و پاگیر نقش مؤثری در گرایش جوانان نسبت به ازدواج دارد.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش حاضر،با هدف بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان مجرد رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد ازدواج،انگیزه انتخاب همسر و تشکیل خانواده و موانع و مشکلات موجود در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش بر شش زمینه در نگرش دانشجویان به شرح زیر تأکید شده است: اهمیت ازدواج،نقش مذهب و فرهنگ در ازدواج،نقش خانواده در ازدواج،وجود تفاوتهای بین فردی و اجتماعی در امر ازدواج،تأثیر عوامل اقتصادی و نیاز به حمایت در تشکیل خانواده و تأثیر آشنایی و رابطه قبلی با همسر در ازدواج. نتایج تحلیل واریانس نمرات آزمودنیهای با وضعیت اقتصادی- جدول 3-فراوانی،میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای پژوهش در پرسشنامه نگرش(521- N ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) اجتماعی مختلف نیز تفاوت موجود بین این گروهها را معنی‌دار نشان داد(0/05< P ،3/85- F )،اما آزمون شفه تفاوتهای بین گروهها را معنی‌دار نشان نداد. بحث در نتایج میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای پژوهش در ابعاد مختلف پرسشنامه نگرشی به کاربرده شده نشان می‌دهد که دانشجویان مورد بررسی در مورد ازدواج بیشتر از نگرش مثبت برخوردارند. مروری ب ربرسیهای انجام شده در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نشان می‌دهد که به دلیل الگوهای فرهنگی و معیارهای اجتماعی خاص در زمینه انتخاب همسر و تشکیل خانواده،نبودن محدودیت در زمینه ارتباط بین دختران و پسران،آزادیهای جوانان در ارضاء غرایز جنسی به شکلهای مختلف بین رویکردهای پژوهشی این کشورها نسبت به آنچه در کشورهای اسلامی و به ویژه در کشور ما درباره مسائل جنسی و ازدواج وجود دارد،تفاوت بنیادی مشاهده می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.