Skip to main content
فهرست مقالات

راهبردهای کنار آمدن در نوجوانان شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 17 تا 26)

کلیدواژه ها :

نوجوانان ،دانش‌آموزان ،راهبردهای کنار آمدن ،مقیاس کنارآیی نوجوانان

کلید واژه های ماشینی : نوجوانان، راهبردها، دختران، راه‌برد، مقیاس کنارآیى نوجوان مورد بررسى، سبک، مقیاس کنارآیى نوجوانان، دختران نوجوان، راهبردهاى اقدام اجتماعى، مقیاس

هدف:بررسی‌"راهبردهای کنار آمدن‌"در نوجوانان هدف این پژوهش است.روش:1058 دانش‌آموز دختر و پسر کلاسهای سوم راهنمایی و سوم دبیرستان شهر تهران که به طور تصادفی انتخاب شده بودند،به کمک مقیاس کنارآیی‌ نوجوان مورد بررسی قرار گرفتند.این مقیاس که یک پرسشنامه 80 ماده‌ای است،هیجده نوع راهبرد کنار آمدن و سه سبک‌ کنارآیی را بررسی می‌کند.میانگین راهبردها برای همه گروهها محاسبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها روش آماری آزمون t به‌ کار برده شده.یافته‌ها:بررسی ارتباط میان راهبردها و سبک کنار آمدن و سن و جنسیت آزمودنیها نشان داد که کنارآیی‌ کارآمد با افزایش سن کاهش پیدا می‌کند.به بیان دیگر،دختران نوجوان با بالا رفتن سن نگران‌تر می‌شوند و بیشتر می‌کوشند تا مشکلاتشان را حل کنند و خود را بیشتر سرزنش می‌کنند.پسران نوجوان با ازیاد سن نگران‌تر می‌شوند،بیشتر به حل‌ مشکل می‌پردازند،کمتر مشکل را نادیده می‌گیرند و راهبردهای اقدام اجتماعی،کنار نیامدن و حمایت معنوی را کمتر به‌ کار می‌برند.نتیجه:به طور کلی دختران در مقایسه با پسران بیشتر از راهبردهای تفکر آرزومندانه،نگرانی،کاهش تنش،کنار نیامدن،سرزنش خود،خودداری و حمایت معنوی استفاده می‌کنند در حالیکه پسران بیشتر راهبردهای اقدام اجتماعی، نادیده گرفتن مشکل،تمرکز بر نکات مثبت،جستجو برای کمک حرفه‌ای،راههای آرامبخش و تفریحات فیزیکی را به کار می‌برند.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه:به طور کلی دختران در مقایسه با پسران بیشتر از راهبردهای تفکر آرزومندانه،نگرانی،کاهش تنش،کنار نیامدن،سرزنش خود،خودداری و حمایت معنوی استفاده می‌کنند در حالیکه پسران بیشتر راهبردهای اقدام اجتماعی، نادیده گرفتن مشکل،تمرکز بر نکات مثبت،جستجو برای کمک حرفه‌ای،راههای آرامبخش و تفریحات فیزیکی را به کار می‌برند. در این پژوهش راهبردهای به کار گرفته شده در دختران و پسران دانش‌آموز شهر تهران در دو مقطع سنی با استفاده از مقیاس کنارآیی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. در گروه راهنمایی،پسران سبک اول یعنی حل مشکل t-4/69،p<0/05 و سبک دوم یا مراجعه به دیگران t-3،p<0/05 را بیشتر به کار می‌بندند و دختران جدول 1-میانگین،انحراف معیار و مقدار t برای هیجده نوع راهبرد کنار آمدن و سه سبک آن بر حسب جنس و مقطع تحصیلی (*)-0/05< p راهنمایی همچون دختران دبیرستانی بیشتر سبک سوم یا کنارآیی نابارور t-4/46،p<0/05 را به کار می‌برند. این یافته با یافته‌های پژوهشهای فولکمن و لازاروس(1980)که نشان دادند مردان بیشتر از کنارآیی مشکل مدار و زنان بیشتر از کنارآیی هیجان مدار استفاده جدول 2-میانگین،انحراف معیار و مقدار t برای هجده نوع راهبرد کنار آمدن و سه سبک آن بر حسب جنس و مقطع تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) می‌کنند،هماهنگ است. این بررسی همچنین نشان داد که دختران دبیرستانی بیشتر از دختران راهنمایی از سبک سوم یعنی کنارآیی نابارور استفاده می‌کنند یعنی خود را بیشتر سرزنش می‌کنند و نگران‌تر هستند،اما در عین حال بیشتر تلاش می‌کنند و راهبرد حل مشکل را به کار می‌برند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.