Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی فرم زمینه یابی مقیاس رفتار انطباقی واینلند در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 27 تا 36)

کلیدواژه ها :

خراسان ،تهران ،مقیاس واینلند ،رفتار انطباقی ،فارس ،زنجان ،کهکیلویه و بویراحمد

کلید واژه های ماشینی : مقیاس رفتار انطباقى واینلند ، مقیاس ، رفتار انطباقى ، مقیاس رفتار انطباقى ، ارزیابى روایى مقیاس واینلند روایى ، زمینه‌یابی مقیاس رفتار انطباقی واینلند ، فرم ، زمینه‌یابى مقیاس رفتار انطباقى واینلند ، نمرات ، سن

هدف:هنجاریابی فرم زمینه‌یابی رفتار انطباقی واینلند از تولد تا 18 سال و 11 ماهگی در جمعیت ایرانی. روش:1650 آزمودنی بهنجار در 15 گروه سنی در مناطق شهری و روستایی استانهای فارس،خراسان،زنجان،کهکیلویه و بویراحمد و شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند.به منظور بررسی روایی آن،این مقیاس با 130 فرد عقب‌مانده ذهنی به کار برده شد.افزون بر آن برای تعیین پایایی مقیاس به شیوه بازآزمایی بر روی 170 نفر از پدران و مادران آزمودنیها اجرا گردید. یافته‌ها:این پژوهش نشان داد که ماده‌های مقیاس در مورد جمعیت ایرانی از پایایی و روایی رضایت‌بخشی برخوردارند. همچنین جدولهای نمره‌های هنجار شده با فواصل سنی 2،3 و 4 ماه و سطوح انطباقی در مورد قلمروها و بخش مرکب رفتار انطباقی،سطوح ناسازگار در قلمرو رفتار ناسازگار،رتبه‌های درصدی و نمره‌های هنجار شده 9 گانه،معادلهای سنی در قلمروها و زیر قلمروها و بخش مرکب رفتار انطباقی محاسبه گردید.نتیجه:این بررسی نشان داد که این مقیاس در ایران از پایایی رضایت‌بخشی برخوردار است و توانایی تمایزگذاری گروه عقب‌مانده ذهنی از گروه بهنجار را دارد.از این رو روایی‌ افتراقی آن در تأیید روایی ساختار نیز می‌تواند به شمار رود.

خلاصه ماشینی:

"همچنین برای بررسی اعتبار مقیاس 130 نفر کودک عقب‌مانده ذهنی(5 سال تا 18 سال و 11 ماهگی) که دارای سطوح عقب‌ماندگی خفیف و متوسط بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس نمرات آنان با یک گروه 130 نفری از آزمودنیهای نمونه هنجاریابی که بصورت تصادفی انتخاب و از لحاظ سن و جنس همتاسازی شده بودند، مقایسه شد. برای ارزیابی روایی مقیاس واینلند روایی ساختار به دو شیوه مورد بررسی قرار گرفت: الف)نتایج بررسی پیشرفتهای رشدی با توجه به میانگین نمره‌های خام که بوسیله 15 گروه هنجاریابی در قلمروهای مختلف مقیاس واینلند به دست آمده بود در جدول 2 نشان داده شده است. افزون بر تعیین سطوح انطباقی در قلمروها و بخش مرکب رفتار انطباقی،سه سطح ناسازگار شامل ناچیز، (1)- Grossman جدول 2-میانگین نمره‌های خام قلمروهای اصلی رفتار انطباقی و بخش یک قلمرو ناسازگار فرم زمینه‌یابی واینلند در نمونه هنجاریابی (به تصویر صفحه مراجعه شود) متوسط و حائز اهمیت در قلمرو رفتار ناسازگاری بر پایه رتبه‌های درصدی تعیین گردید. نتایج به دست آمده از بررسی روایی ساختار مقیاس واینلند بر پایه شیوه بررسی پیشرفتهای رشدی نمره‌ها و پژوهش حاضر،با نتایج ارائه شده توسط اسپارو و همکاران(1984)در بررسی روایی ساختار این مقیاس همخوانی دارد و بیانگر روایی پذیرفتنی مقیاس در ایران جدول 3-میانگین،انحراف معیار و نمره t در قلمروهای رفتار انطباقی و بخش یک قلمرو رفتار ناسازگار در گروه بهنجار و گروه عقب‌مانده ذهنی (به تصویر صفحه مراجعه شود) می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.