Skip to main content
فهرست مقالات

سبک اسناد در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 37 تا 42)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اضطراب ،سبک اسناد ،همبودی اضطراب و افسردگی

کلید واژه های ماشینی : اضطراب، سبک اسناد در بیماران مبتلا، همبودى اضطراب و افسردگى، گروه همبودى اضطراب و افسردگى، بیماران مبتلا به همبودى اضطراب، بیماران مبتلا به همبودی اضطراب، سبک اسناد، گروه افسردگى اساسى خالص، اضطراب منتشر، پرسشنامه اضطراب بک

هدف:پژوهش حاضر به بررسی سبک اسناد در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی پرداخته است.روش: بدین منظور 26 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی،25 بیمار مبتلا به اضطراب منتشر،17 بیمار مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی و 30 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.این پژوهش به کمک پرسشنامه افسردگی بک،پرسشنامه اضطراب بک، شاخص ارزیابی افسردگی هامیلتون،شاخص ارزیابی اضطراب هامیلتون و پرسشنامه سبک اسناد به گردآوری داده‌ها پرداخت.یافته‌ها:این بررسی نشان داد که گروه بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی از لحاظ سبک اسناد با گروههای دیگر متفاوت می‌باشند و شاید بتوان آنان را دارای یک سبک اسناد ویژه دانست.به بیان دیگر سبک اسناد کلی‌ برای شکست و جزئی برای موفقیت وجه تمایز آنان از گروه اضطراب منتشر و سبک اسناد غیر ثابت برای موفقیت وجه‌ تمایز آنان از گروه افسرده اساسی می‌باشد.مشخص‌کننده اصلی این گروه سبک اسناد ثابت برای شکست می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش این فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که آیا سبک اسناد در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی با بیماران مضطرب و بیماران افسرده متفاوت می‌باشد یا خیر. روش این پژوهش از نوع پژوهشهای گذشته‌نگر بوده و در آن چهار گروه زیر مورد بررسی قرار گرفتند: الف-افرادی که بر پایه تشخیص روانپزشک و معیارهای تشخیصی DSM-III-R مبتلا به اختلال اضطراب منتشر شناخته شده بودند. یافته‌ها همان طور که بیان شد این بررسی به منظور آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر متفاوت بودن سبک اسناد در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی با بیماران مضطرب خالص و افسرده خالص انجام گردیده است. در سبک اسناد غیر ثابت میان گروه بهنجار و سه گروه دیگر و همچنین گروه همبودی اضطراب و افسردگی با گروه افسردگی اساسی خالص تفاوت دیده شده معنی‌دار بود. در پژوهش حاضر سبک اسناد در شش زیر گروه شکست(درونی،ثابت،کلی)و موفقیت(بیرونی،غیر ثابت،جزئی)مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بیانگر آن بودند که گروه همبودی اضطراب و افسردگی در زمینه سبک اسناد ثابت برای شکست با سه گروه دیگر و در زمینه سبک اسناد غیر ثابت برای موفقیت با گروه افسردگی اساسی خالص و افراد سالم تفاوت داشت. بر پایه یافته‌های به دست آمده شاید بتوان یک سبک اسناد ویژه برای گروه همبودی اضطراب و افسردگی در نظر گرفت که سبک اسناد کلی برای شکست و جزئی برای موفقیت،وجه تمایز آن با گروه بیماران اضطراب منتشر خالص و سبک اسناد غیر ثابت برای موفقیت،وجه تمایز آن با گروه بیماران افسرده اساسی خالص می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.