Skip to main content
فهرست مقالات

رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (11 صفحه - از 51 تا 61)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،کاشان ،بهورزان ،زنجان ،مراقبت‌های اولیه بهداشتی ،PHC ،خوزستان

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی بهورزان خانه‌های بهداشت ، بهورزان ، شغل ، رضایت ، بهداشت ، کارکنان ، رضایت شغلی ، رضایت شغلى بهورزان خانه‌هاى بهداشت ، خانه بهداشت ، ارزیابی میزان رضایت شغلی بهورزان

هدف:هدف از انجام این پژوهش ارزیابی میزان رضایت شغلی بهورزان خانه‌های بهداشت شهرستان کاشان بود که‌ رضایت آنها را از هفت جنبه:(جنبه‌های محیط فیزیکی،اجتماعی،روانی،ساختار سازمانی،آموزشی،مدیریت یا سرپرستی و جنبه‌های رفاهی شغل)مورد سنجش قرار می‌داد.روش:آزمودنیهای پژوهش،کلیه بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت زیر پوشش مرکز بهداشت شهرستان کاشان بودند(43 زن و 22 مرد)که خود پرسشنامه به کار برده شده‌ در این پژوهش را تکمیل نمودند.داده‌های پژوهش به کمک روشهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی تحلیل گردید. یافته‌ها:این بررسی نشان داد که در رابطه با رضایت کلی از شغل 6/41% از بهورزان از شغل خود ناراضی،5/50% راضی و 9/8% رضایتی در حد متوسط داشتند.اکثریت بهورزان از جنبه‌های اجتماعی،روانی و آموزشی شغل خود رضایت داشتند اما از جنبه‌های محیط فیزیکی و امور رفاهی شغل خود ناراضی بودند.میزان رضایت آنها در رابطه با جنبه‌های ساختار سازمانی و مدیریت-سرپرستی در سطح متوسط بود.رضایت شغلی زنان بیشتر از مردان و مجردها بیشتر از متأهل‌ها بوده‌ است.سن بهورزان با رضایت کلی ایشان از شغل همبستگی مستقیم داشت،میان متغیرهای سابقه کار بهورزان و رضایت‌ شغلی همبستگی معنی‌داری به دست نیامد و میان متغیر میزان تحصیلات و رضایت شغلی معکوس دیده شد.

خلاصه ماشینی:

"رضایت شغلی بهورزان خانه‌های بهداشت دکتر پوران رئیسی* ،علی کبریایی** چکیده هدف:هدف از انجام این پژوهش ارزیابی میزان رضایت شغلی بهورزان خانه‌های بهداشت شهرستان کاشان بود که رضایت آنها را از هفت جنبه:(جنبه‌های محیط فیزیکی،اجتماعی،روانی،ساختار سازمانی،آموزشی،مدیریت یا سرپرستی و جنبه‌های رفاهی شغل)مورد سنجش قرار می‌داد. رضایت از"جنبه اجتماعی شغل"رضایت از نکاتی مانند احترام و ارزش جامعه و دوستان و همکاران نسبت به حرفه بهورزی،ارتقاء شخصی،ارتقاء شغلی،شیوه ارتباط با مردم،شیوه همکاری مردم هنگام پیگیری و بازدید منزل،شیوه مراجعه افراد به خانه بهداشت برای دریافت خدمات را مورد سنجش قرار می‌داد که توسط 7 پرسش ارزیابی گردید. این بررسی نشان داد که 32/7% بهورزان مورد بررسی از محیط فیزیکی شغل خود راضی بودند،59/4% ناراضی جدول 1-توزیع فراوانی آزمودنیهای پژوهش بر حسب گروه سنی،سابقه کار و جمعیت زیر پوشش (به تصویر صفحه مراجعه شود) و بقیه در حد متوسط رضایت داشتند(جدول 2). جدول 2-توزیع فراوانی پاسخهای مورد بررسی بر حسب رضایت کلی از شغل و جنبه‌های گوناگون آن (به تصویر صفحه مراجعه شود) 71/5% بهورزان از جنبه آموزشی شغل خود راضی بودند،21/7% ناراضی و 6/8% در حد متوسط رضایت داشتند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که 72% از بهورزان نسبت به جنبه اجتماعی شغل خود راضی بودند اما نداشتن امکان پیشرفت و ارتقا شغلی،68/2% آنها را ناخشنود نموده است که جا دارد مسئولان سازمان مربوطه توجه بیشتری به این امر بنمایند. در رابطه با جنبه‌های گوناگون شغلی یافته‌های جدول 3 نشان می‌دهد که در پژوهشهای یاد شده بیشتر بهورزان از جنبه‌های آموزشی،اجتماعی و روانی شغل خود راضی بوده‌اند اما از جنبه‌های محیط فیزیکی و امور رفاهی شغل خود رضایت نداشته‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.