Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی بار اقتصادی اختلالهای افسردگی برای بیمار و جامعه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (5 صفحه - از 20 تا 24)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،بار اقتصادی ،هزینه ،بار بیماری

کلید واژه های ماشینی : پزشکان، اختلالهاى افسردگى براى بیمار، بیمار، روانپزشک، بیمار افسرده، افسردگى، افسرده، بررسى بار اقتصادى اختلالهاى افسردگى، اختلالهاى افسردگى، پزشکى

هدف:اختلال افسردگی یکی از شایعترین اختلالهای روانپزشکی و از علل شایع ناتوانی‌ها و مرگ زودرس است.این‌ اختلال همچنین باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی تحمیل شده به فرد و جامعه می‌گردد.هدف از اجرای این بررسی مقایسه‌ هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم بیماری در افراد افسرده با جمیعت کلی،دفعات مراجعه به پزشک،دفعات انجام‌ بررسی‌های پاراکلینیک و روزهای غیبت از محل کار یا تحصیل در مدت یکسال می‌باشد.روش:100 بیمار افسرده(67% زن و 33%مرد)و 100 نفر غیر افسرده(66%زن 34%مرد)که از نظر سن،میزان تحصیلات و وضیعت شغلی مشابه بودند به کمک یک پرسشنامه جمیعت شناختی مورد بررسی قرار گرفتند.داده‌های پژوهش به کمک شیوه‌های آمار توصیفی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان داد که دو گروه از نظر شمار مراجعه‌های پزشکی‌ (غیر از مراجعه‌های روانپزشکی)،شمار بررسی‌های آزمایشگاهی و روزهای غیبت از محل کار و تحصیل تفاوت معنی داری‌ با یکدیگر داشتند.

خلاصه ماشینی:

"هدف از اجرای این بررسی مقایسه هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم بیماری در افراد افسرده با جمیعت کلی،دفعات مراجعه به پزشک،دفعات انجام بررسی‌های پاراکلینیک و روزهای غیبت از محل کار یا تحصیل در مدت یکسال می‌باشد. یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان داد که دو گروه از نظر شمار مراجعه‌های پزشکی (غیر از مراجعه‌های روانپزشکی)،شمار بررسی‌های آزمایشگاهی و روزهای غیبت از محل کار و تحصیل تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. هزینه‌های مستقیم در این پژوهش بر پایه مراجعه به پزشکان و بررسی‌های آزمایشگاهی انجام شده در یکسال و هزینه‌های غیر مستقیم براساس روزهای غیبت از محل کار یا تحصیل در مدت یکسال تعریف شدند. فرضیه پژوهش این بود که بیماران افسرده بیش از گروه گواه در مدت یکسال به پزشکان(غیر از روانپزشکان) مراجعه می‌نماید،آزمایشهای پزشکی انجام می‌دهند و روزهای غیبت از محل کار و تحصیل آنها نیز بیشتر است. برای همه افراد گروه یا شده پرسشنامه‌ای در بردارنده اطلاعات جمیعت شناختی،هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم بیماری در مدت یکسال،وجود عامل استرس‌زا در آغاز علائم و مدت تأخیر در مراجعه به روانپزشک بود گروه دوم 100 نفر از مراجعان به درمانگاه دندانپزشکی بودند که هیچ سابقه‌ای از افسردگی و مراجعه به روانپزشک و متخصص اعصاب نداشتند. شمار انجام بررسی‌های آزمایشگاهی در مدت یکسال (بدون محاسبه بررسی‌های که بطور مستقیم مرتبط با افسردگی بودند)در دو گروه مقایسه شد و آزمون z تفاوت معنی داری را میان دو گروه از نظر شمار انجام بررسی‌های آزمایشگاهی در مدت یکسال نشان داد(0/01< p ) بحث شیوع اختلالهای خلقی را در جهان در جمیعت بزرگسال 10%برآورد می‌کنند(جود،1995)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.