Skip to main content
فهرست مقالات

اختلال در تصویر ذهنی از بدن در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 26 تا 31)

کلیدواژه ها :

اسکیزوفرنیا ،نهقاشی آدمک ،تصویر ذهنی از بدن

کلید واژه های ماشینی : آدمک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ، بیماران ، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ، تصویر ، نقاشی آدمک بیماران مبتلا ، تصویر ذهنى از بدن ، اختلال تصویر ذهنى از بدن ، رفسنجان ، نقاشى آدمک بیماران مبتلا ، نمره آزمون گودیناف تفاوت

تصویر ذهنی از بدن به تصویر و احساسی گفته می‌شود که شخص از اندازه،فرم بدن خود و اجزاء سازنده آن در ذهن‌ خود دارد.هدف:هدف پژوهش تعیین اختلال در تصویر ذهنی در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری شده‌ در بخش روانپزشکی بیمارستان مرادی رفسنجان و مقایسه آن با افراد غیر بیمار بوده است.روش:این بررسی یک بررسی‌ توصیفی-مقطعی است که به صورت کیفی تحلیل گردیده است.در این پژوهش دو گروه شامل 12 زن و 15 مرد مبتلا به‌ اسکیزوفرنیا و 15 مرد و 15 زن غیر بیمار شرکت داشتند.این دو گروه از نظر برخی ویژگیهای جمعیت شناختی چون جنس، سن،سواد،تأهل،شغل و بیماریهای بدنی همتاسازی گروهی شدند.داده‌های پژوهش به کمک آمار توصیفی و آزمون آماری‌ مجذور خی تحلیل گردیده است.برای نمره‌گذاری تصاویر جهت ارزیابی هوشی از روش گودیناف و برای ارزیابی روان‌ شناختی از روش مک اور استفاده گردید.یافته‌ها:نتایج نشان داد که گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در نقاشی آدمک با افراد عادی در حذف عضو،جایگزینی نادرست اندازه‌های غیر متعارف،تغییر دادن شکل اندامها،تناسب نادرست اندامها، اشکال هندسی برای ترسیم،شفافیت تصویر،جای نادرست تصویر در صفحه،جنس تصویر و نمره آزمون گودیناف تفاوت‌ دارند.

خلاصه ماشینی:

"هدف:هدف پژوهش تعیین اختلال در تصویر ذهنی در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان مرادی رفسنجان و مقایسه آن با افراد غیر بیمار بوده است. یافته‌ها:نتایج نشان داد که گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در نقاشی آدمک با افراد عادی در حذف عضو،جایگزینی نادرست اندازه‌های غیر متعارف،تغییر دادن شکل اندامها،تناسب نادرست اندامها، اشکال هندسی برای ترسیم،شفافیت تصویر،جای نادرست تصویر در صفحه،جنس تصویر و نمره آزمون گودیناف تفاوت دارند. در پژوهش حاضر متغیرهایی چون حذف عضو،جایگزینی غلط،اندازه‌های غیر متعارف، اعضای تغییر شکل یافته،تناسب نادرست اعضاء، استفاده از اشکال هندسی،شفافیت،نمره هوشی یا تعداد قعطات ترسیم شده،جای تصویر در روی کاغذ و نوع تصویر در نقاشی افراد عادی و افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار گرفت. آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان داد(جدول 3)که در نقاشی آدمک بر حسب هشت زمینه اطلاعات کیفی(حذف عضو،شفافیت تصویر،استفاده از اشکال هندسی، جایگزینی نادرست تصویر در صفحه،جایگزینی نادرست اندام،اندازه غیر متعارف،تغییر شکل دادگی تصویر،تناسب نادرست اندامها)بین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد عادی تفاوت وجود دارد(0/05 p< . حذف یک قسمت مهم در تصویر تعارضات شخصی را نشان می‌دهد که این حالت نوعی مکانیسم دفاعی انکار به شمار می‌رود و با توجه به آزمون فرضیه‌ها در مقایسه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد سالم در تصویر آدمی بر حسب جنس،اندازه غیر متعارف،تغییر شکل دادگی،نامتناسب بودن اندامها،به کار بردن اشکال هندسی،شفافیت تصویر و جایگزینی نادرست چنین نشان می‌دهد که میان افراد سالم و بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا تفاوت معنی‌داری وجود دارد (0/05 p< )."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.