Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نتایج تست TRH در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با سایر بیماران روانپزشکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 23 تا 31)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،تست TRH ،بدکاری تیروئید

کلید واژه های ماشینی : تیروئید، TRH، بیماران، مقایسه نتایج تست TRH، TSH، اختلال، اختلالهاى روانپزشکى بررسى اختلالهاى تیروئید، اختلال افسردگى اساسى، بیماران افسرده، اختلال تیروئید در بیماران افسرده

هدف:این پژوهش به منظور بررسی اختلالهای تیروئید در اختلال افسردگی اساسی و مقایسه آن با دیگر اختلالهای‌ روانپزشکی انجام گردیده است.روش:آزمودنیهای پژوهش را 30 بیمار سرپایی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی(15 مرد و 15 زن)به عنوان گروه آزمایشی و 30 بیمار سرپایی(15 مرد و 15 زن)مبتلا به سایر اختلالهای روانپزشکی به عنوان گروه‌ مقایسه تشکیل داده بودند.تستهای عملکرد تیروئید شامل Base TSHṣT3RUṣT4 و تست تحرک TRH برای هر بیمار انجام شد.یافته‌ها:30%از بیماران افسرده و 7/36%از گروه مقایسه پاسخ کند به تست TRH دادند.3/13%از بیماران‌ افسرده و 7/16%از گروه مقایسه پاسخ افزایش یافته به تست تحریک تیروئید داشتند.هیچ تفاوت مهمی در آزمونهای‌ تیروئید و نتایج تست TRH بین گروه افسرده و گروه مقایسه با استفاده از t-test وجود نداشت.اثر تعاملی جنس و سن بر اختلال تیروئید در بیماران افسرده مقایسه و بررسی شد و فرضیات مربوط به چگونگی تغییرات تست TRH در افسردگی‌ مورد بحث قرار گرفتند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-مقادیر طبیعی تستهای تیروئید و نتایج آزمایش (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای بررسی تفاوت میان دو گروه از نظر میزان پایه هورمون‌های تیروئید،میزان T3RU در دو گروه به کمک آزمون t مورد ارزیابی قرار گرفت. این بررسی نشان داد که میانگین تغییرات میزان TSH به دنبال تحریک TRH در گروه اختلال افسردگی اساسی و گروه مقایسه(سایر اختلالهای روانپزشکی)همانند جمعیت بهنجار است(نمودار 2 و 3). اما پرسشی که در پژوهشهای پیشین به آن پاسخ داده نشده بود این است که آیا افزایش فراوانی هیپوتیروئیدی غیر بالینی نسبت به جمعیت عمومی اختصاص به افسردگی دارد یا در دیگر اختلالهای روانپزشکی نیز چنین افزایشی در میزان شیوع آن دیده می‌شود. جدول 2-نتایج بررسیهای مختلف درباره میزان شیوع هیپوتیروئیدی غیر بالینی (به تصویر صفحه مراجعه شود) این بررسی نشان داد که بیماران افسرده در این زمینه تفاوت معنی داری با دیگر بیماران روانپزشکی ندارند. چنین حالتی در بسیاری از اختلالهای روانپزشکی دیگر (1)- Pranye (2)- Stern جدول 3-نتایج بررسیهای مختلف درباره میزان شیوع پاسخ کند در تست TRH (به تصویر صفحه مراجعه شود) مانند می‌بارگی،اختلال شخصیت مرزی(حتی در غیاب افسردگی)،نشانگان درد مزمن،اختلال هراس و مانیا دیده شده است(جوفه،لویت،1993؛اشتین،اهد1 ،1993). بررسی حاضر نیز همچون بررسیهای پیشین نشان داد که بیماران افسرده و گروه مقایسه(دیگر بیماران روانپزشکی)تفاوت معنی داری در میزان شیوع کند شدن تست تحریک TRH ندارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.