Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی چگونگی وضعیت های مختلف کره ماه و اقدام به خودکشی به طریقه مسمومیت دارویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 32 تا 37)

کلیدواژه ها :

مسمومیت دارویی ،اقدام به خودکشی ،وضعیت‌های ماه ،کرونوبیولوژی

کلید واژه های ماشینی : اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا، درمانگاه اورژانس مسمومین بیمارستان امام، مسمومین، ماه، مراجعین، میزان مراجعین اقدام به خودکشى، بیشترین میزان مراجعین، روزهاى ماه قمرى، روزهاى، روزهای نزدیک به‌آن هلال

هدف:در بررسی حاضر چگونگی وضعیت‌های مختلف کره ماه و رویداد اقدام به خودکشی به شیوه مسمومیت‌ دارویی مورد بررسی قرار گرفته است.روش:بررسی به مدت سه سال قمری(شعبان 1416 تا شعبان 1419)بر روی‌ بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع)مشهد صورت گرفت.در این مطالعه 13422 مورد اقدام به خودکشی ثبت شده در دفاتر مراجعین بدون تفکیک از نظر موفقیت با عدم موفقیت(اکثریت قاطع ناموفق)و جنس(بیشتر مؤنث)مورد بررسی قرار گرفتند.ثبت مراجعین در دفاتر بر مبنای تاریخ شمسی بود که به معادل قمری تبدیل‌ شد.سپس روزهای ماه قمری بر حسب چگونگی شکل ماه از نظر ناظر زمینی به چهار دوره(گروه)تقسیم شده و موارد در آن جای گرفتند(هلال و روزهای نزدیک به آن هلال به بدر،بدر یا ماه کامل و روزهای نزدیک به آن،بدر تا هلال)داده‌های‌ بدست آمده در هر مورد با آزمون مجذور خی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها:نتایج نشان دادند که‌ بیشترین میزان مراجعین اقدام به خودکشی به شیوه مسمومیت دارویی در دوره روزهای بدر(ماه کامل)و روزهای نزدیک به‌ آن قرار دارد.توزیع فراوانی بر حسب گروههای یاد شده دارای اختلاف معنی دار می‌باشد(05/0>p).

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش در همین راستا انجام گرفته است تا چگونگی ارتباط وضعیت‌های مختلف ماه با رویداد اقدام به خودکشی که در بررسیهای گذشته میزان بستری شدن ناشی از آن نیز بالا گزارش گردیده است(لجویوکس1 و همکاران،1994؛مک‌ودی2 ،1997)به شیوه‌های علمی مورد بررسی قرار گیرد. (1)- Lejoyeux (2)- Mcevedy یافته‌ها این بررسی نشان داد که بیشترین میزان مراجعین اقدام به خودکشی در روزهای بدر و نزدیک آن(3/6%برای هر روز)و کمترین میزان مربوط به روزهای هلال و اطراف آن (3/3%برای هر روز)بوده است. بحث در این بررسی با توجه به تقسیم روزهای ماه قمری به چهار گروه هلال و اطراف آن(6 روز)،بین هلال تا بدر(8 روز)،بدر و روزهای نزدیک آن(7 روز)و بدر تا هلال(8 روز)اگر توزیع فراوانی مراجعین به صورت اتفاقی باشد در هر گروه به ترتیب باید 29\6،29\8،29\7،29\8 مراجع وجود داشته باشد،که درصد اختصاصی مراجعه برای هر روز(3/45-29\100)می‌شود. جدول 1-توزیع فراوانی مراجعه به درمانگاه اورژانس مسمومینن بیمارستان امام رضا(ع)مشهد جهت اقدام به خودکشی در سالهای مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1:فراوانی نسبی اقدام به خودکشی براساس چهار دوره ماه قمری در طی سه سال جدول 2-توزیع فراوانی مسمومیت اتفاقی مراجعه‌کننده به درمانگاه اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)مشهد در مدت سه سال قمری(12267- N ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بیشترین میزان مراجعین اقدام به خودکشی در روزهای بدر و روزهای نزدیک به آن یعنی هنگامیکه ماه تقریبا کامل است با درصد اختصاصی 3/6 مراجع برای هر روز و کمترین میزان مربوط به روزهای هلال و اطراف اتفاقی مسموم همین درمانگاه در زمان مشابه تفاوت آماری معنی‌داری نداشته‌اند(0/05> p ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.