Skip to main content
فهرست مقالات

میزان افسردگی و نیاز به مشاوره در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز شیمی درمانی شهر کرمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 70 تا 77)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،مشاوره ،سرطان پستان ،مراکز شیمی درمانی

کلید واژه های ماشینی : مراکز شیمى درمانى شهر کرمان، زنان مبتلا به سرطان پستان، مشاوره، درمان، بیماران، افسردگی، مراکز شیمی‌درمانی شهر کرمان، بیماران مبتلا به سرطان پستان، سرطان پستان در مراکز شیمی‌درمانی، زنان

هدف:این پژوهش برای تعیین میزان افسردگی و نیازهای مشاوره‌ای زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به مراکز شیمی درمانی شهر کرمان انجام گردیده است.روش:120 بیمار مراجعه‌کننده به مراکز شیمی درمانی شهر کرمان طی یک‌ سال که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند با استفاده از پرسشنامه استاندارد افسردگی بک و پرسشنامه‌ای در زمینه نیازهای مشاوره‌ای مورد بررسی قرار گرفتند.داده‌ای پژوهش به کمک آزمون کروسکال والیس و آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها:این بررسی نشان داد که بیشتر بیماران(3/68%)در گروه سنی 35 تا 55 سالگی بوده و شدت افسردگی 8/40%بیماران در سطح متوسط تا شدید بوده است.هیچ یک از بیماران سابقه مشاوره درمانی نداشته و 60%آنان انجام مشاوره را در زمانی که تحت درمانهای ضد سرطان بودند لازم دانسته‌اند.6/91 درصد بیماران در حد زیاد نیاز مشاوره‌ای داشته‌اند.میان وضعیت شغلی و تحصیلی با شدت افسردگی تفاوت آماری معنی‌داری دیده شد.با افزایش‌ میزان تحصیلات شدت افسردگی کاهش یافته و افراد شاغل کمتر از افراد خانه‌دار افسرده بودند.بیشترین نیاز به مشاوره‌ مربوط به گروه پرتو-شیمی درمانی بوده است(3/59%)و ارتباطی بین افسردگی و نیاز مشاوره دیده نشد.

خلاصه ماشینی:

"از این رو بررسی (1)- Irvine (2)- Schain (3)- Schover (4)- Trief (5)- Donohue (6)- Sharon (7)- Sunders (8)- Gates (9)- Northouse میزان افسردگی و نیازهای مشاوره‌ای زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به مراکز شیمی درمانی شهر کرمان مورد توجه قرار گرفت. (1)- Beck Depression Inventory(BDI) جدول 1-توزیع فراوانی مطلق و نسبی و میانگین و انحراف معیار نمره پاسخ‌های بیماران به پرسشهای نیاز به مشاوره (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون آماری خی دو تفاوت معنی‌داری میان متغیرهای شدت افسردگی و برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی چون وضعیت شغلی(0/01< p )و وضعیت تحصیلی(0/01< p نشان داد. همچنین این بررسی بیشترین نیاز به مشاوره را در گروه دارو-پرتو-شیمی درمانی نشان داد (59/33%)و نمرات این گروه با سایر گروههای درمانی، دارای تفاوت معنی‌دار از نظر آماری بوده است(جدول 3). یافته پژوهش مبنی بر نیاز 91/6%بیماران به مشاوره همسو با یافته‌های پژوهشی تریف و همکاران است که 74%از زنان جوان و 27%از زنان مسن مبتلا به سرطان پستان را نیازمند خدمات مشاوره‌ای دانسته‌اند،در بررسی دیگری،بیش از 80%از پاسخ‌دهندگان عیقده داشتند در صورت وجود بیماری جدی مایلند که آگاهی لازم را پیرامون بیماری و وضعیت خود با انجام مشاوره‌های تخصصی به‌دست آوردند تا بتوانند آگاهانه با بیماری خود کنار آیند(تاوش،1371). در پژوهش حاضر نیز 60%از بیماران جلسات مشاوره را در هنگامی که تحت درمان‌های ضد سرطان هستند سودمند و لازم می‌دانستند که این یافته ضرورت توجه ویژه بیشتر به وضعیت روانی بیماران به هنگام اجرای برنامه‌های درمانی ضدسرطان را نشان می‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.