Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همه گیرشناسی اختلالهای روانی در یک روستای استان تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 19 تا 26)

کلیدواژه ها :

تهران ،مناطق روستایی ،شیوع ،همه‌گیرشناسی اختلالهای روانی

کلید واژه های ماشینی : بررسى همه‌گیرشناسى اختلالهاى روانى ، شیوع اختلالهاى روانى ، اختلال ، اختلالهای روانی ، روانی ، میزان شیوع اختلالهاى روانى ، روستا ، بررسى میزان شیوع اختلالهاى روانى ، شیوع اختلالهای روانی ، شیوع اختلالهاى روانى در زنان

هدف:هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اختلالهای روانی در افراد بالای 15 سال در روستای ولیان یکی از روستاهای استان تهران بود.روش:کلیه افراد بالای 15 ساکن روستا (N-640) با استفاده از پرسشنامه سلامت‌ عمومی( GHQ-28 )و مصاحبه بالینی روانپزشک براساس ملاکهای تشخیصی( DSM-IV )مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها شیوع اختلالهای روانی 4/26%(زنان 7/35%و مردان 7/14%)بود.اختلالهای روانی شایع به ترتیب اضطراب‌ منتشر 7/11%،افسردگی اساسی 3/11%،ترس مرضی ساده 3/7%،کج خلقی 6/5%و اختلال وسواسی جبری 3/4%بود. شیوع اختلالهای روانی در زنان،افراد بی‌سواد و کم‌سواد،سن بالای 45 سال،وجود سابقه فامیلی اختلال روانی و نسبت‌ فامیلی در والدین بیشتر بود.همچنین بین بین تأهل و رتبه تولد با اختلالات روانی رابطه‌ای بدست نیامد و ارتباطی میان‌ اختلالهای روانی و شغل مردان دیده نشد.ولی شیوع اختلالهای روانی در زنان شاغل کمتر از زنان خانه‌دار بود.5/35%از بیماران سابقه مراجعه به پزشک برای درمان اختلال روانی را یادآور شده‌اند،ولی هیچ کدام از درمان‌های مستمر،مناسب و با میزان داروی کافی برخوردار نبودند.در این بررسی دیده شد که تنها 6/3%از کل بیماران،زیر پوشش طرح کشوری ادغام‌ بهداشت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه بودند.ولی کلیه بیماران پسیکوتیک شناسایی شده،توسط این طرح پوشش داده‌ شده بودند.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش با هدف بررسی میزان شیوع اختلالهای روانی در جمعیت‌بالای 15 سال ساکن در روستای ولیان شهرستان ساوجبلاغ انجام شده است. ابزار پژوهش در این بررسی پرسشنامه سلامت عمومی جدول 1-ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیهای پژوهش بر حسب جنس،سن،وضعیت تأهل،میزان تحصیلات و شغل (به تصویر صفحه مراجعه شود) 28 سؤالی( GHQ-28 )و چک لیست مصاحبه بالینی بر اساس ملاکهای تشخیصی DSM-IV بود که توسط چند تن از دستیاران سال آخر روانپزشکی تکمیل گردید. جدول 2-میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیهای پژوهش بر حسب مقیاس‌های پرسشنامه سلامت عمومی و جنسیت (N-640) (به تصویر صفحه مراجعه شود) رابطه‌ای بین شغل و شیوع اختلالهای روانی در مردان بدست نیامد ولی در زنان شاغل شیوع اختلالهای روانی به طور معنی‌دار کمتر بود(0/05< P ،4/06- X2 ). همچنین شیوع اختلالهای روانی در افراد بالای 45 سال بیشتر بود که با بررسیهای لی(1) و همکاران(1990)هودیامونت(2) و همکاران‍19870)و یعقوبی و همکاران(1374)هماهنگ در این پژوهش رابطه‌ای بین شغل و شیوع اختلالهای روانی در مردان بدست نیامد که با بیشتر بررسیهای انجام شده همخوانی ندارد ولی با بررسی بهادر خان(1372)و کوکبه(1372)همسو است. در این بررسی دیده شد که تنها 35/5%از بیماران درصدد درمان برآمده بودند که با پژوهش کسلر(3) و همکاران(1994)مطابقت دارد،ولی در هنگام مصاحبه هیچ یک از بیماران از درمان مستمر،مناسب و با دوز کافی برخوردار نبودند که این امر می‌تواند گویای ناشناخته بودن اهمیت بهداشت روان و بیماریهای روانی برای مردم و همچنین ترس از برچسب خوردن به عنوان بیمار روانی باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.