Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر روزه رمضان بر عزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (5 صفحه - از 63 تا 67)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،عزت نفس ،روزه ،معیار کوپر اسمیت ،رفسنجان

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان ، ماه مبارک رمضان ، روزه ، رفسنجان ، عزت‌نفس ، تأثیر روزه رمضان ، علمى دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان ، عزت‌نفس دانشجویان دانشکده ، دانشجویان دانشکده پرستارى مامایى ، پیراپزشکى دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان

هدف:این پژوهش به منظور تعیین تأثیر روزه بر عزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی انجام‌ پذیرفته است.روش:آزمودنیهای پژوهش را 67 نفر از دانشجویان رشته‌های مختلف که به صورت تصادفی انتخاب‌ گردیدند و دست‌کم به مدت 21 روز موفق به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان شده بودند تشکیل داده‌اند.ابزار گردآوری‌ داده‌ها شامل یک پرسینامه جمعیت‌شناختی و یک سیاهه سنجش عزت نفس بود.میزان عزت نفس این دانشجویان پیش‌ و پس از ماه رمضان با مقیاس کوپر اسمیت اندازه‌گیری شد.یافته‌ها آزمون t تفاوت معنی‌داری بین میزان عزت نفس‌ آزمودنیهای پژوهش در دو سنجش پیش و پس از ماه رمضان نشان داد.نتیجه:روزه‌داری ماه مبارک رمضان تأثیر مثبت‌ معنی‌داری در ارتقاء میزان عزت دانشجویان دارد.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر روزه رمضان بر عزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علی انصاری جابری* ،علی راوری** ،مجید کاظمی*** چکیده هدف:این پژوهش به منظور تعیین تأثیر روزه بر عزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی انجام پذیرفته است. روش:آزمودنیهای پژوهش را 67 نفر از دانشجویان رشته‌های مختلف که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و دست‌کم به مدت 21 روز موفق به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان شده بودند تشکیل داده‌اند. یافته‌ها آزمون t تفاوت معنی‌داری بین میزان عزت نفس آزمودنیهای پژوهش در دو سنجش پیش و پس از ماه رمضان نشان داد. روش این پژوهش یک بررسی توصیفی-مقایسه‌ای است که به منظور بررسی تأثیر روزه بر عزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری،مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به مرحله اجرا درآمده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث این پژوهش نشان داد که روزه ماه رمضان تأثیر مثبت چشمگیری در ارتقاء میزان عزت نفس داشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.