Skip to main content
فهرست مقالات

کارآیی درمان شناختی - رفتاری در کاهش نشانه های افسردگی و نگرشهای ناسالم در نوجوانان مبتلا به اختلال روانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 76 تا 84)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،نگرشهای ناسالم ،درمان‌شناختی-رفتاری

کلید واژه های ماشینی : درمان ، نوجوانان ، نشانه‌هاى افسردگى آزمون افسردگى بک ، افسردگى ، روى نشانه‌هاى افسردگى آزمون افسردگى ، کاهش نشانه‌هاى افسردگى نوجوانان ، اختلال ، نگرشهاى ناسالم ، رفتارى روى نگرشهاى ناسالم مقیاس ، کاهش نشانه‌هاى افسردگى نوجوانان مؤثر

هدف:این پژوهش بر پایه نظریه‌های شناختی-رفتاری و به منظور بررسی کارایی درمان‌شناختی-رفتاری در درمان‌ اختلالهای افسردگی نوجونان انجام شده است.روش:بدین منظور در قالب طرح پژوهشی موردی 3 آزمودنی دختر 15 تا 17 ساله مبتلا به اختلالهای افسردگی،مراجعه‌کننده به یک مطب روانپزشکی انتخاب شدند و در 8 جلسه درمان‌شناختی- رفتاری،به فاصله 2 بار در هفته،بصورت انفرادی و هر جلسه از 45 دقیقه تا 1 ساعت برای هر آزمودنی،مورد بررسی قرار گرفتند.در این پژوهش هر سه نفر در سه مرحله‌ی پیش از درمان،پس از مداخله و نیز 1 ماه پس از آن به عنوان پیگیری با آزمون افسردگی بک و مقیاس نگرشهای ناسالم،مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته‌ها:نتایج نشان داد که درمان‌شناختی- رفتاری در کاهش نگرشهای ناسالم نوجوانان مؤثر بوده و موجب کاهش نشانه‌های افسردگی در آنها گشته است.

خلاصه ماشینی:

"دومین فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر درمان‌شناختی- رفتاری در کاهش نشانه‌های افسردگی نوجوانان با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از BDI و بررسی نمودارهای مربوط(نمودار 2)به این فرضیه تبیین می‌گردد: در این بررسی شدت افسردگی در مرحله پیش از مداخله،در مورد آزمودنی‌های اول و دوم در محدوده‌ی (1)- Whisman (2)- Miller (3)- Norman (4)- Keitner (5)- Castonguay (6)- Hayes (7)- Goldfried (8)- Derabeis (9)- Blackburn (10)- Bishop (11)- major depressive disorder (12)- dysthymic disorder (13)- chronicity (14)- acuteness نمودار 1-چگونگی نوسان نمرات هر یک از آزمودنیهای پژوهش در آزمون DAS در مراحل سه‌گانه پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) «افسردگی متوسط تا شدید»و در سومین آزمودنی در محدوده‌ی«افسردگی شدید»قرار داشت که با انجام مداخله‌ی‌شناختی-رفتاری،کاهشی در میزان افسردگی هر سه آزمودنی ایجاد گردید. کاهش در نمرات کل BDI هر سه آزمودنی در مرحله‌ی پس از درمان،هماهنگ با مشاهده‌ی وضعیت بیمار در طول جلسات،گزارش کلامی خود بیمار و خانواده از تغییرات در روحیه و خلق بیمار و نیز ارزیابی روانپزشکی از میزان افسردگی آزمودنیها می‌باشد؛از این رو می‌توان گفت که درمان شناختی-رفتاری در کاهش نشانه‌های افسردگی نوجوانان نیز مؤثر بوده است. بر خلاف پژوهشهای گذشته،آزمودنیهای مورد بررسی در پژوهش حاضر،از میان نوجوانان ارجاعی(1) ،بر پایه تشخیص روانپزشک و روانشناس بالینی و با در نظر گرفتن ملاکهای تشخیصی برای اختلالهای افسردگی انتخاب شدند؛حال آنکه در بیشتر پژوهشهای پیشین،آزمودنیها ارجاعی نبوده و ملاک انتخاب تنها داشتن نمره‌ی بالا در مقیاسهای افسردگی بوده است،بطوریکه آزمودنیها براساس شدت نشانه‌های افسردگی انتخاب می‌شدند تا نوع اختلال (1)- referral نمودار 2-چگونگی نوسان نمرات هر یک از آزمودنیهای پژوهش در آزمون BDI در مراحل سه‌گانه پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) افسردگی."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.