Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی در نظام آموزش عالی با استفاده از تکنیک دیمتل

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 43 تا 66)

چکیده:

شناخت وضعیت کارکنان در حوزه رفتاری و تعیین عوامل موثر بر آن، نقش بسیار اساسی در بهبود عملکرد دانشگاه‌ها ایفا می‌کند. بر این اساس، هدف از این پژوهش توصیفی- همبستگی، تبیین عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی در نظام آموزش عالی برای توسعه مطلوب رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه‌های کشور است. برای این امر دانشگاه مازندران به‌عنوان نمونه موردی موردمطالعه قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 11 نفر از مسئولان و متخصصان منابع انسانی دانشگاه مازندران هستند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از طریق تکنیک دیمتل انجام شد. بعد از تایید روایی محتوا از سوی خبرگان و تعیین نرخ پایایی (96%)، نتایج نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی، متغیر جو سازمانی به‌عنوان تاثیرگذارترین  و هم‌چنین متغیر رفتار شهروندی سازمانی به‌عنوان تاثیرپذیرترین متغیر، انتخاب شده و بیشترین میزان تاثیرپذیری را به خود اختصاص داده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود مدیران دانشگاه با کاربست متغیرهای مورد بررسی، زمینه را برای ارتقای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مهیا سازند.

کلیدواژه ها:

جو سازمانی ،فرهنگ‌ سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،سلامت سازمانی ،فرهنگ‌ سازمانی کارآفرینانه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.