Skip to main content
فهرست مقالات

معیارهای جدید عملکرد در جهانی الکترونیکی

مترجم:

(4 صفحه - از 43 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : الکترونیک ، کارکنان ، عملکرد ، مدیران ، مشتریان ، اطلاعات ، عملکرد در جهان الکترونیکی ، اینترنت ، معیارهای جدید عملکرد ، کسب‌وکار

خلاصه ماشینی:

"معیارهای قدیمی همچونسودآوری و بهره‌وری برای شرکتها مهم‌تر از هر زمان دیگریشده‌اند البته در جهان الکترونیک امروز،اوضاع کسب‌وکارآنقدر سریع تغییر می‌کند که مدیریت از طریق شیوه‌های قدیمیبه اندازۀ"رانندگی خودرو فقط از طریق نگاه کردن به آیینۀ جلو"،مدیران نیازمند معیارهای جدیدی برای موفقیتدر جهان متحول شدۀ کسب‌وکار امروز هستند. البته در جهان الکترونیک امروز،اوضاع کسب وکار آنقدر سریع تغییر می‌کند که مدیریت از طریقشیوه‌های قدیمی به اندازۀ"رانندگی خودرو فقطاز طریق نگاه کردن به آیینۀ جلو"،خطرناک است. شرکتها می‌توانند از طریق تدابیری همچون کاهشقیمت محصولات،افزایش عملکرد محصولات برای پاسخدادن به نیازهای متغیر مشتریان و افزایش ارایۀ خدمات بهمشتریان،ارزشی را که برای مشتریانشان ایجاد می‌نمایند،افزایشدهند. شرکتها می‌توانند از طریق تدابیری همچون ایجادهماهنگی در اعطای وظایف کاری طریق علایق و استعدادهایکارکنان،ایجاد محیطی که نمایانگر توازن میان کار و فعالیتهایشخصی است و ارایۀ دستمزدهای مناسب،ارزشی را که برایکارکنانشان ایجاد می‌نمایند،افزایش دهند. به علاوه،اینترنت می‌تواند روشی را در اختیار مدیران قرار دهد تا به کمکآن عملکرد شرکت را در ازای افزایش ارزشی که برای این گروههابه دنبال دارد،بسنجند. برخی نمونه‌ها معیارهای جدید در عمل رایتیون1(که 20 درصد درآمد خود در سال 2000 را ازخارج از ایالات متحده کسب کرد)عملکرد کسب‌وکارش رابراساس هشت معیار زیر می‌سنجد: نوآوری. درحالی‌که همۀ سازمانها باید از معیارهای معمولهمچون سود و بهره‌وری استفاده کنند اما این معیارها باید بامعیارهای غیرمالی تکمیل شوند که برای تمامی مشتریان شرکتمهم هستند. نتیجه اینترنت همچنان ابزاری برای افزایش ارزشی است که یکشرکت در اختیار طرفین کاری خود قرار می‌دهد. شرکتهایی که از معیارهای جدید استفاده می‌کنندباید بر افزایش ارزشی تمرکز نمایند که برای مشتریان خود ایجادمی‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.