Skip to main content
فهرست مقالات

چک لیست مدیریت: برنامه ای برای معیار سنجی

مترجم:

(4 صفحه - از 50 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، مدیریت، معیارسنجی، کارکنان، فرآیند، عملکرد، گردآوری اطلاعات، تیم، سازمان، فرآیند گردآوری اطلاعات

خلاصه ماشینی:

"مزایا معیارسنجی: به ایجاد یا توسعۀ عملکرد کمک می‌کند؛ بر تغییر و تحول تمرکز کرده و آن را گسترش می‌دهد؛ با نشان دادن آنچه امکان‌پذیر است،در کارکنان ایجاد انگیزهمی‌نماید؛ در مشکلات رقابتی مانند یک سیستم هشدار سریع عمل میکند. عوامل مهم عملکرد را که به رشد شرکت شما کمک می‌کندمشخص سازید؛از میان این عوامل،حوزه‌های گسترده‌تری رابرای معیارسنجی انتخاب نمایید. بر فعالیتهایی تمرکز کنید کهدارای اهمیتی واقعی برای شرکت شما هستند و از فعالیتهایی کهنامتعارف هستند یا سنجش آنها بسیار ساده است،خودداریکنید. وقتیفرآیندهایی را برای معیارسنجی انتخاب می‌کنید،عوامل مهمموفقیت را به خاطر داشته باشید:معیارسنجی باید تحت حمایتمدیریت ارشد انجام شود،با استراتژی شرکت تلفیق شده باشدو مبتنی بر درک جامع فرآیندهای شما باشد. هر تعداد از عناصر را که لازم باشد باید موردمعیارسنجی قرار داد اما برای تیم معیارسنجی مهم است کهمشخص سازد کدام عناصر شاخصهای واقعی عملکرد هستند. عوامل مهم عملکرد را که به رشد شرکت شما کمکمی‌کند مشخص سازید؛از میان این عوامل،حوزههای گسترده‌تری را برای معیارسنجی انتخابنمایید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.