منابع اقتصادی جهان: صنعت بیمه - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

منابع اقتصادی جهان: صنعت بیمه

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : بیمه ، صنعت بیمه ، شرکت‌های بیمه ، بیمه‌گران ، بازارهای بیمه ، مشتقات ، خرید بخش خدمات مالی شرکت ، لندن ، بیمۀ عمر ، خطر

خلاصه ماشینی:

"لوید زلندن که بازار بیمۀ این شهر است،کار خود را در قهوه‌خانه‌ای آغاز کرد کهمتعلق به ادوارد لویدز بود و در طول دهۀ(به تصویر صفحه مراجعه شود)1680،پذیره‌نویسان،کارگذاران،تجارو مالکان کشتی‌ها گرد هم آمدند. بزرگ‌ترین بازارهای بیمه براساس درآمدحاصل از حق بیمه به عنوان درصدی از تولیدناخالص ملی،سال 2000(درصد) (به تصویر صفحه مراجعه شود)از سوی دیگر،شرکت‌های آمریکاییحضور چندان زیادی در خارج از این کشورندارند. به علاوه،قوانینبیمه در ایالات متحده در سطح ایالت‌هاتدوین می‌شود که این امر می‌تواند مانعیدر برابر شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ بیمه(به تصویر صفحه مراجعه شود)باشد که علاقه‌مند به توسعۀ بین المللیفعالیت‌هایشان هستند. این صنعت باید زمینۀ رشد را در بیمۀ عمر(به تصویر صفحه مراجعه شود) در اروپا و همچنین بیمۀ عمر و غیر عمر دربازارهای درحال ظهور که هنوز توسعهنیافته‌اند،فراهم آورد. بزرگ‌ترین بازارهای بیمه براساس درآمدحاصل از حق بیمه،سال 2000(میلیوندولار) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بازارها آمریکای جنوبی و شمالی،مجموعا 37درصد از کل درآمد حاصل از حق بیمۀجهانی را در اختیار دارند که بخش اعظم ایندرآمد متعلق به آمریکای شمالی است. عاملانبیشتری وارد این صنعت می‌شوند و برایکاهش قیمت‌ها به رقابت با یکدیگر بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمۀ عمر براساسدرآمد،سال 2000(دلار)(به تصویر صفحه مراجعه شود)می‌پردازند. پس از حملات تروریستیدر آمریکا،این مشتقات توانستند به مواجههبزرگ‌ترین شرکت‌های بیمۀ اموال/حوادثبراساس درآمد،سال 2000(میلیارد دلار)(به تصویر صفحه مراجعه شود)&%01108SIMG011G% با خطری غیر قابل بیمه کمک کنند و هنوزهم بحث‌های زیادی در این خصوصصورت می‌گیرد که بازارهای بیمه تا چه حدتوانستند بخش‌های زیادی از خطرهایتروریستی را جبران کنند. notelK,ttiP-xpF (به تصویر صفحه مراجعه شود)یکی از علل عدم کارآیی بیمۀ بانکی ایناست که خدمات بیمه پیچیده‌تر از خدماتباکی هستند لذا فروش آن‌ها در بانک‌هاییکه متصدیان آن‌ها هیچ آموزش ویژه‌ایندیده‌اند،کار دشواری است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.