Skip to main content
فهرست مقالات

خون شقایق

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شقایق ، حافظ ، صنوبر ، گل ارغوان ، سلمان ، گل سرخ ، غزل ، رنگ ، گیاه ارغوان و گل ارغوان ، ادب

خلاصه ماشینی:

"و اما در دنباله آن مطلب کیهان فرهنگی، پیشنهاد داده بود که:«مفصل و همه جانبه به این مهم پرداخته شود، علی هذا از این فرصت استفاده کرده متذکر می‌شود که جای چنین کاری درباره دیوان خواجه، شیراز خالی به نظر می‌رسد و می‌تواند از سنگینی بار حافظ پژوهی در زمانه ما بکاهد». این برخورد و برداشت درباره شعر خواجه، اینجانب را دل مشغول و مأیوس کرد تا آن که، بیت زیرین از خواجه به فریادم رسید، که فرمود: بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند کانکس که پخته شد می چون ارغوان گرفت بدوا نظر چند تن از صاحبنظران را در مورد بیت فوق‌الاشاره تقدیم خوانندگان محترم نموده و آنگاه به اختصار به «خون شقایق» می‌پردازیم. دوباره به سراغ شقایق‌ها شتافته تا این سرخی را بر روی کاغذ ثبت کنم، چون آثار سال پیشین بر روی لنگه کفش کهنه‌ام، باقی مانده بود و عرضه آن پرزحمت می‌نمود- علی هذا با همان اجزای یاد شده گیاه شقایق، اثر خون شقایق را بر سپیدی یادداشت‌هایی که با خود همراه داشتم، ثبت کردم- در اینجا، تنها ردپای شقایق را منظور نظر داشتم، نه خوشنویسی، یا یک کار هنری، که حداقل از بنده برنمی‌آید."

صفحه: از 56 تا 58